ต่างชาติ ต่อคิวฉีดไฟเซอร์ คึกคัก หลัง กต. เปิดลงทะเบียนสำหรับผูู้สูงอายุ-โรคเรื้อรัง-ถือ Elite Visa

ต่างชาติแห่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ หลังกรมการกงสุล เปิดลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติที่อายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคเรื้อรัง และชาวต่างชาติทั่วไป เช่นนักธุรกิจนักลงทุนและผู้ถือ Elite Visa

จากที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่พำนักในไทย ทุกกลุ่มอายุในทุกจังหวัด Thailandintervac.com สำหรับชาวต่างชาติที่อายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคเรื้อรัง และ Thailandintervac.com/expatriates สำหรับชาวต่างชาติทั่วไป เช่น นักธุรกิจนักลงทุนและผู้ถือ Elite Visa

วันนี้ 23 สิงหาคม 2564 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพฯ พัทยา จัดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บรรยากาศบริเวณชั้น 6 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช พบว่ามีชาวต่างชาติเดินทางมารับการฉีดวัควัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ตามที่นัดหมาย จำนวนกว่า 800 คน โดยชาวต่างชาติที่มารับการการฉีดวัควัคซีนต้องลงทะเบียน และได้รับข้อความยืนยันไปยังเบอร์โทรศัพท์ ก่อนที่จะนำเอกสารมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับชาวต่างชาติจะเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ที่บริเวณชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image