เปิดรับสมัครร่วมโครงการ Community Solutions Program ในสหรัฐฯ

เปิดรับสมัครร่วมโครงการ Community Solutions Program ในสหรัฐฯ

หากคุณต้องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมองหาโอกาสทำความรู้จักกับคนในแวดวงเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาทักษะความชำนาญ และความเป็นผู้นำ  เราขอเชิญให้สมัครเข้าร่วมโครงการ Community Solutions Program ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

Community Solutions Program เป็นโครงการฝึกงานและพัฒนาความเป็นผู้นำระยะเวลา 4 เดือน ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการแนะแนวความเป็นผู้นำแบบรายบุคคล  นอกจากนี้ ยังจะได้รับโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่หลากหลายกับผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐฯ และจากทั่วโลก ตลอดจนได้รับทุนเต็มจำนวนสำหรับค่าเดินทาง ที่พักและอาหาร  ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 25-38 ปี พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสันติภาพ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ประเด็นความโปร่งใสและความรับผิดชอบ หรือประเด็นสตรีและเพศ เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/csp2022apply

หมายเหตุ ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ระยะเวลาการอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon