บัวแก้วเร่งปชส.การลงทะเบียนระบบ Thailand Pass รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.

บัวแก้วเร่งปชส.การลงทะเบียนระบบ Thailand Pass รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวการเตรียมความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกเพื่อรองรับการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศมากขึ้น กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจึงร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสร้างแพลตฟอร์มใหม่ ชื่อ Thailand Pass ซึ่งจะสร้างความสะดวกแก่ผู้เดินทางมากยิ่งขึ้นและลดขั้นตอนการอนุมัติที่ไม่จำเป็นลง โดยให้ผู้เดินทางลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
นายธานีกล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปี 2563 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกได้อำนวยความสะดวกคนไทยและต่างชาติเข้าประเทศไทยกว่า 4.7 แสนคน ผ่านระบบการขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry-COE) ออนไลน์
“ขณะนี้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการซักซ้อมระบบการลงทะเบียนใหม่นี้กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยบทบาทหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็จะปรับจากการเป็นผู้อนุมัติหรือออกใบรับรองเดินทาง ตามรูปแบบของ COE มาเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการลงทะเบียนในระบบใหม่ (Thailand Pass)  ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนอนุมัติจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อีกต่อไป”นายธานีกล่าว
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า กระทรวง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่งกำลังเร่งประชาสัมพันธ์รูปแบบและเงื่อนไขการเดินทางเข้าไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจาก 46 ประเทศ/พื้นที่ โดยไม่ต้องกักตัว รวมทั้งการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือ Sandbox Programme และการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้ารับการกักตัว (Alternative Quarantine) นัยตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) ฉบับที่ 17 และ 18 /2564 และประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทย เรื่องการกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ผู้เดินทางมีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon