ปลัดกต.เผยประชุมเอเปคแรกในไทยได้รับการขานรับดี ยันเดินหน้าจัดประชุมแบบพบตัวตลอดปี

ปลัดกต.เผยประชุมเอเปคแรกในไทยได้รับการขานรับดี ยันเดินหน้าจัดประชุมแบบพบตัวตลอดปี

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่โรงแรมดุสิต ลากูนา ภูเก็ต นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคประจำปี 2565 ได้แถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมว่า การประชุมแบ่งเป็น 3 ช่วงโดยการประชุมแรกคือการประชุมเชิงวิชาการเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อหลักและเป้าหมายหลักที่ไทยจะผลักดันในระหว่างการทำหน้าที่เจ้าภาพเอเปคในปี 2565 โดยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ เพราะปัจจุบันมีวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุล

นายธานีกล่าวว่า 2 วันต่อมาเป็นเวทีการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) และการประชุมเจ้าอาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการลงรายละเอียดในประเด็นที่ไทยจะผลักดันในช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีหน้า ซึ่งได้รับการขานรับด้วยดีจากที่ประชุมโดยเฉพาะโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่หลายเขตเศรษฐกิจเอเปคกำลังดำเนินการอยู่แล้ว
นายธานีกล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือกันในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องการเปิดประเทศอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรให้คนทั่วไปรวมถึงนักธุรกิจเดินทางไปมาหาสู่กันเหมือนในยุคก่อนโควิด การลดขั้นตอนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้มากขึ้น มีการหารือเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าการลงทุนว่าจะทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้มีความสะดวกในเรื่องการค้าขายการลงทุนให้มากขึ้น รวมทั้งพูดคุยถึงเรื่องการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ซึ่งได้มีการพูดคุยกันมานานกว่า 15 ปีแล้ว และเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังในรายละเอียด
นายธานีกล่าวว่า โดยรวมการประชุมได้รับการขานรับที่ดี มีผู้แทนมาร่วมประชุมครบทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ มีเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเกือบ 100 คนรวมถึงภาคเอกชน เป็นเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากเมืองหลวง 16-17 เขตเศรษฐกิจ มีเพียงบางประเทศที่มาไม่ได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องโควิด-19 บางเขตเศรษฐกิจตั้งใจมาแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนจึงต้องยกเลิกกระทันหัน โดยไทยยังคงยืนยันที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้ากันตลอดทั้งปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2565

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon