กต.ยืนยันความพร้อมเปิดลงทะเบียน Test&Go ใหม่ 1 ก.พ.นี้

กต.ยืนยันความพร้อมเปิดลงทะเบียน Test&Go ใหม่ 1 ก.พ.นี้

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าประเทศแบบ Test and Go และการปรับมาตรการที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าประเทศไทย ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้
นายธานีกล่าวว่า ตามมติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม ได้มีการปรับมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยที่สำคัญ คือ จะเปิดการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศแบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นต้นไป โดยมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดในการลงทะเบียน ดังนี้
1.การลงทะเบียนไม่จำกัดประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่สามารถเดินทางเข้ามาได้
2.ผู้เดินทางต้องจองและจ่ายค่าโรงแรมหรือที่พัก SHA Extra Plus /AQ/OQ/AHQ (มี รพ. คู่ปฏิบัติการ) จำนวน 2 คืน ในวันแรกที่เดินทางมาถึง และวันที่ 5 ที่อยู่ในประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงแรมเดียวกัน หรืออยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยในการจองโรงแรมจะรวมค่าตรวจ RT-PCR หรือมีการจ่ายค่าตรวจ (ทั้งสองครั้ง) และผู้เดินทางต้องรออยู่ในโรงแรมเพื่อรอผลตรวจ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและป้องกันกรณีผู้ติดเชื้อไม่เดินทางมารายงานตัว กรณีพักไม่เกิน 5  วันไม่ต้องแสดงหลักฐานการจองและจ่ายค่าที่พักและค่าตรวจครั้งที่ 2 แต่ให้แสดงบัตรโดยสารเครื่องบินขากลับ
3.กรมควบคุมโรค จะกำหนดเงื่อนไขกรณีที่ประกันภัยของผู้เดินทางไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึง hospitel ด้วยตนเอง
นายธานีกล่าวด้วยว่า การเข้าประเทศแบบ Test and Go จะเป็นมาตรการหลักในการเข้าประเทศหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ก็อาจพิจารณาปรับมาตรการให้เหลือเพียง Sandbox / AQ ตามเดิมได้
นอกจากนั้น ที่ประชุม ศบค. มีมติเปิดการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าพื้นที่ Sandbox เพิ่มเติม ใน 2 พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เช่นกัน ได้แก่ 1’จ.ชลบุรี (อ. บางละมุง เมืองพัทยา อ. ศรีราชา เกาะสีชัง สัตหีบ เฉพาะ ต. นาจอมเทียนและบางเสร่) และ 2. จ.ตราด (เกาะช้าง) โดยผู้เดินทางสามารถเดินทางไป-มา ระหว่างพื้นที่ Sandbox เดิม (จ. ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน) ได้ภายใน 7 วันที่พำนักใน Sandbox และต้องจองโรงแรม SHA Extra Plus หรือ AQ เป็นเวลา 7 วัน พร้อมการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง (ในวันแรกและวันที่ 5-6) โดยสามารถย้ายโรงแรม ในพื้นที่ / กลุ่มจังหวัด Sandbox ได้ไม่เกิน 3 แห่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon