กต.เผยมาตรการเดินทางเข้าไทยฉบับล่าสุด เตรียมนำ Test & Go กลับมาใช้เริ่ม 1 ก.พ. 65

REUTERS/Chalinee Thirasupa

กต.เผยมาตรการเดินทางเข้าไทยฉบับล่าสุด เตรียมนำ Test & Go กลับมาใช้เริ่ม 1 ก.พ. 65

เมื่อวันที่ 26 มกราคม นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการปรับมาตรการที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย ว่า  ตามมติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565  ได้มีการปรับมาตรการ ในการเดินทางเข้าประเทศไทยที่สำคัญ ดังนี้

จะมีการกลับมาเปิดลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศแบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดในการลงทะเบียนฯ ได้แก่

๐ การลงทะเบียนไม่จำกัดประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่สามารถเดินทางเข้ามาได้
๐ ผู้เดินทางต้องมีการตรวจ RT-PCR สองครั้ง ในวันแรกที่เดินทางถึง และวันที่ 5 ที่อยู่ในประเทศไทย โดยต้องแสดงหลักฐานการจองและจ่ายค่าโรงแรมหรือที่พัก SHA Extra Plus /AQ/OQ/AHQ จำนวน 2 คืน
ในวันที่  1 และ 5 โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงแรมเดียวกัน หรืออยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยในการจองโรงแรมจะรวมค่าตรวจ RT-PCR หรือมีการจ่ายค่าตรวจ (ทั้งสองครั้ง) และผู้เดินทางต้องรออยู่ในโรงแรมเพื่อรอผลตรวจ
o กรณีพักไม่เกิน 5 วัน ไม่ต้องแสดงหลักฐานการจองและจ่ายค่าที่พักและค่าตรวจครั้งที่ 2 แต่ให้แสดงบัตรโดยสารเครื่องบินขากลับแทน
o การเข้าประเทศแบบ Test and Go จะเป็นมาตรการหลักในการเข้าประเทศหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ก็อาจพิจารณาปรับมาตรการให้เหลือเพียง Sandbox/AQ ตามเดิมได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ที่ประชุม ศบค. ยังได้มีมติเปิดพื้นที่ Sandbox เพิ่มเติม ใน  2 พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เช่นกัน ได้แก่ (1) จ.ชลบุรี (อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา เกาะสีชัง สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียนและบางเสร่) และ (2) จ.ตราด (เกาะช้าง)

Advertisement

o โดยผู้เดินทางสามารถเดินทางไป-มา ระหว่างพื้นที่ Sandbox เดิม (จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน) ได้ภายใน 7 วันที่พำนักใน Sandbox และต้องจองโรงแรม SHA Extra Plus หรือ AQ เป็นเวลา 7 วัน พร้อมการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง (ในวันแรกและวันที่ 5-6) โดยสามารถย้ายโรงแรมในพื้นที่/กลุ่มจังหวัด Sandbox ได้ไม่เกิน 3 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจับตาและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ก็อาจพิจารณาปรับมาตรการให้เหลือเพียง Sandbox/AQ ตามเดิมได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image