กต.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในยูเครนที่ลวิฟ ประสานนายจ้างดูแล เร่งจัดหารถพาพ้นพื้นที่เสี่ยง

กต.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในยูเครนที่ลวิฟ ประสานนายจ้างดูแล เร่งจัดหารถพาพ้นพื้นที่เสี่ยง

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมยูเครน ได้ออกประกาศเรื่องการดูแลคนไทยในยูเครนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า

ตามที่วันนี้ (24 ก.พ.) ได้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนสูงขึ้นและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคนไทยในยูเครนมากขึ้นนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ขอเรียนพี่น้องชาวไทยในยูเครน ดังนี้
1. เช้าวันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชุมกับกระทรวงการต่างประเทศไทย และประชุมกับกลุ่มนายจ้างคนไทยในยูเครน เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลความปลอดภัยของคนไทยในยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเร่งด่วนที่สุด (มีคนไทยในยูเครน จำนวน 253 คน ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในร้านนวด/สปาไทย)

2. กระทรวงการต่างประเทศได้ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน (เมืองลวิฟ)” (โรงแรม Цісар หรือ Tsisar ที่อยู่ Horodotska St, 65, Lviv, Lviv Oblast, Ukraine, 79000) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปประจำ เพื่อใช้เป็น (1) ที่พักชั่วคราวของคนไทยในยูเครนที่จะเดินทางออกมาจากเมืองต่าง ๆ ที่มีเสี่ยงต่อความปลอดภัย และ (2) ศูนย์ประสานงานกับฝ่ายยูเครนในการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน ทั้งนี้ เมืองลวิฟจะเป็นฐานในการรวบรวมคนไทยในยูเครนจากพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการชั่วคราว เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน (จากเมืองลวิฟหรือเข้าโปแลนด์) หรือเดินทางกลับที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความปลอดภัยในยูเครน

3. ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังติดต่อนายจ้างในเมืองต่าง ๆ โดยตรงเพื่อประเมินสถานการณ์และพัฒนาการความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปยังเมืองลวิฟเพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยที่ต้องการจะเดินทางมาเมืองลวิฟสามารถเดินทางมาได้เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูงทำให้มีคนจำนวนมากเดินทางไปยังเมืองอื่นโดยรถยนต์ส่วนตัว เริ่มมีการปิดถนนข้ามเมืองบางสาย ระงับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (เครื่องบิน รถไฟ) บริษัทรถเช่าทั้งในยูเครนและโปแลนด์ยังไม่กล้าที่ให้บริการในขณะนี้  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มีรถบัสไปรับคนไทยในเมืองหลักต่าง ๆ โดยทันทีเมื่อสถานการณ์อำนวย

Advertisement

4. ในระหว่างนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้นายจ้างดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของลูกจ้างคนไทยอย่างเต็มที่ เช่น เตรียมอาหาร สิ่งของจำเป็น เตรียมเอกสารเดินทาง ฯลฯ รวมทั้งหายานพาหนะที่สามารถหาได้ในพื้นที่ในกรณีที่จำเป็นต้องนำลูกจ้างคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ หากมีความคืบหน้าและการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งพี่น้องชาวไทยในยูเครนโดยทันที

Advertisement

ด้านนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ทวีตข้อความว่า กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ กำลังเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายคนไทยจากยูเครนไปยังเมืองลวิฟ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับพรมแดนของประเทศยูเครน และเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเดินทางทางบกไปยังกรุงวอร์ซอ เรายังเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่จะให้มีเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทย #การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image