ปธน.และนายกฯศรีลังกา ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา และนายรานิล วิกรามาสิงหะ นายกรัฐมนตรีศรีลังกา ได้เดินทางมาลงนามในสมุดถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยประธานาธิบดีสิริเสนา ได้เขียนในนามของรัฐบาลศรีลังกาและประชาชนศรีลังกาถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และแสดงความเสียใจต่อราชวงศ์ไทย รัฐบาลไทย และประชาชนไทย ซึ่งชาวศรีลังกาได้ร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งด้วย นอกจากนี้ นายสิริเสนา ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศรีลังกากับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

01

ส่วนนายกรัฐมนตรีวิกรามาสิงหะ ได้เขียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความเสียใจต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐบาลไทย และประชาชนชาวไทย ซึ่ง ณ เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เศร้าโศกสำหรับชาวศรีลังกาเช่นกัน พร้อมกับเขียนว่า “ไม่อาจลืมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงทำให้ประเทศไทย และประชาชนชาวไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว”

02

03

บทความก่อนหน้านี้ปตท. ออกแนวปฏิบัติผู้บริหารซื้อขายหุ้น(คลิป)
บทความถัดไปคลังเผยปีงบ 59 จัดเก็บรายได้รัฐสูงกว่าเป้า 6.3 หมื่นล้านบาท