บทความวันชาติอิสราเอลปีที่ 74 : โดย เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นางออร์นา ซากิฟ 5 พฤษภาคม 2565

บทความวันชาติอิสราเอลปีที่ 74 : โดย เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นางออร์นา ซากิฟ 5 พฤษภาคม 2565

วันนี้อิสราเอลเฉลิมฉลองการสถาปนาประเทศครบ 74 ปี ตลอดเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมาประเทศอิสราเอลต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงมาอย่างต่อเนื่อง แต่อิสราเอลก็สามารถเอาชนะได้ ปัจจุบันนี้อิสราเอลรุ่งเรือง เป็นประเทศประชาธิปไตย และก้าวขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำทางเทคโนโลยีของโลก

นับตั้งแต่การสถาปนาประเทศเมื่อ พ.ศ.2491 อิสราเอลในฐานะประเทศเกิดใหม่บนแผ่นดินของบรรพบุรุษชาวยิว ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด ทุกวันนี้ ความท้าทายด้านความมั่นคงยังคงมีอยู่ ทั้งจากการต่อสู้บริเวณพรมแดน สงครามเต็มรูปแบบ ตลอดไปจนถึงภัยคุกคามจากการก่อการร้ายนับครั้งไม่ถ้วน

แม้ว่าภัยคุกคามยังไม่หมดไป แต่อิสราเอลก็มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะแสวงหาสันติภาพ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 และ 1990 เมื่ออิสราเอลลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน นั่นคืออียิปต์และจอร์แดน ต่อมา ข้อตกลงสันติภาพอับราฮัม (Abraham Accords) เมื่อ พ.ศ.2563 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นจุดเริ่มต้นบทใหม่ของสันติภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า ภูมิภาคนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ด้วยการเริ่มต้นของข้อริเริ่มใหม่ๆ จำนวนมากหลากหลายสาขา ทั้งการท่องเที่ยว การค้า เทคโนโลยี ฯลฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ อิสราเอลต้องมุ่งหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศเกิดใหม่ นั่นคือจะสามารถหาเลี้ยงพลเมืองให้เพียงพอได้อย่างไร จะเห็นได้ว่าหลายประเทศทั่วโลกก็เผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารเช่นเดียวกัน การเติบโตของจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

Advertisement

ประเทศอิสราเอลต้องพึ่งพาทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่มี นั่นคือ “ทรัพยากรมนุษย์” สภาพการขาดแคลนน้ำและปัญหาสภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ ทำให้อิสราเอลต้องลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีน้ำขนาดใหญ่ ความสำเร็จของอิสราเอลด้านความมั่นคงทางอาหารและการมีทรัพยากรน้ำที่เพียงพอต่อการบริโภคและอุปโภคภายในประเทศ เกิดขึ้นได้ด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาล กลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา นับตั้งแต่ช่วงแรกของการสถาปนาประเทศ อิสราเอลทราบตระหนักถึงความจำเป็น เรื่องการบริหารจัดการน้ำ รัฐสภาอิสราเอลจึงผ่านกฎหมายว่าด้วยน้ำ ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการด้านน้ำ (Water Commission) เพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างครอบคลุม รัฐบาลอิสราเอลได้ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การสนับสนุนการวิจัย การจัดงบประมาณเพื่อโครงการชลประทาน โครงการบำบัดน้ำ และโครงการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด

ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคการเกษตรของอิสราเอลก็มีความโดดเด่นอย่างยิ่ง กล่าวคืออิสราเอลได้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภาคการเกษตร และพัฒนาระบบชลประทานล้ำสมัย นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพืชสายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อทำให้ใช้น้ำในภาคการเกษตรน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Advertisement

ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่สำคัญล่าสุด คือการพัฒนาโปรตีนทางเลือก ปัจจุบันประเทศอิสราเอลสามารถผลิตเนื้อสัตว์ นม ปลา และไข่ ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการพิเศษ ที่ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบเป็นศูนย์ โครงการนี้ช่วยทำให้มีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการปศุสัตว์ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ฟื้นฟูสำหรับการพัฒนาระบบนิเวศ และเพิ่มพื้นที่ป่าไปพร้อมกันๆ ขณะที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยปูทางไปสู่ความมั่นคงทางอาหารได้มากขึ้น

ถึงแม้ว่าอิสราเอลจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งตลอดช่วงเจ็ดสิบกว่าปีที่ผ่านมา แต่วิกฤตสภาพอากาศทั่วโลกที่เลวร้ายลงนั้น ยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนและเป็นภัยคุกคามต่อประเทศต่างๆ ดังนั้น อิสราเอลจึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับประชาคมโลก เพื่อสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อิสราเอลได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยผ่านทางโครงการต่างๆ ซึ่งมีทั้งความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และรัฐบาล ในส่วนของประเทศไทยนั้น มีผู้เชี่ยวชาญชาวไทยนับพันคนจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ประเทศอิสราเอลในสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จะเห็นได้ว่าอิสราเอลได้บรรลุความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมสภาพอากาศ  ซึ่งพัฒนามาจากความจำเป็นที่ต้องแก้ปัญหาภายในประเทศ ทั้งยังสามารถนำมาปรับใช้เพื่อช่วยบรรเทาภัยคุกคามที่มีต่อมวลมนุษยชาติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในช่วงเวลานี้ อันเป็นเวลาแห่งความสุขจากการเฉลิมฉลองวันชาติ อิสราเอลมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างอนาคตใหม่อันจะส่งผลดีทั้งต่ออิสราเอลและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image