ปธ.อาเซียนออกแถลงการณ์ ‘สลดใจ-ตำหนิเมียนมา’ ประหารนักเคลื่อนไหว ไม่ทำตามฉันทามติผู้นำ

ปธ.อาเซียนออกแถลงการณ์ ‘สลดใจ-ตำหนิเมียนมา’ ประหารนักเคลื่อนไหว ไม่ทำตามฉันทามติผู้นำ

กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนออกแถลงการณ์ต่อกรณีที่เมียนมาได้สังหารนักเคลื่อนไหว 4 ราย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า อาเซียนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งและเศร้าสลดใจต่อการประหารนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้าน 4 ราย ประกอบด้วย นายนายเพียว เซยา นายจ่อ มิน ยู นายฮลา เมียว อ่อง และนายอ่อง ธูรา ซอ แม้ว่าสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะได้ขออุทธรณ์คดีของคนทั้งหมดเป็นการส่วนตัวในฐานะประธานอาเซียน รวมทั้งมีการอุทธรณ์ให้มีการพิจารณาโทษใหม่โดยชาติสมาชิกอาเซียนอื่นๆ แล้วก็ตาม นี่เป็นประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

ในขณะที่ความซับซ้อนของวิกฤตในเมียนมาเป็นที่ทราบกันดี และมีอารมณ์รุนแรงคุกรุ่นที่สามารถสัมผัสได้ทั่วทุกมุมของเมียนมา อาเซียนทั้งหมดขอเรียกร้องให้มีการใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย การดำเนินโทษประหารชีวิตเพียง 1 สัปดาห์ก่อนหน้าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 55 เป็นสิ่งที่น่าตำหนิอย่างมาก เพราะมันสร้างความล้มเหลวและทำให้เห็นถึงการขาดเจตจำนงในการสนับสนุนความพยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประธานอาเซียนในการเร่งทำให้เกิดการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจในการทำให้เกิดการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติความรุนแรงและบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนผู้บริสุทธิ์

อาเซียนยังคงยึดมั่นในหลักการภายใต้กฎบัตรอาเซียนและอาณัติของฉันทามติ 5 ข้อ กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนขอสะท้อนเสียงที่ท่วมท้นภายในอาเซียนและในประชาคมระหว่างประเทศ เรียกร้องให้รัฐบาลในเนปยีดอดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้มีการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้ออย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เราขอเรียกร้องอย่างจริงจังและเร่งด่วนต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ยุติการกระทำใดๆ ที่จะยิ่งทำให้วิกฤตทวีความรุนแรงมากขึ้น ขัดขวางการเจรจาสันติภาพระหว่างทุกภาคส่วน และการดำเนินการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ ไม่เพียงแต่ในเมียนมาแต่ยังหมายถึงภูมิภาคโดยรวม

อาเซียนจะยังคงให้ความช่วยเหลือเมียนมาเพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงหาทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยสันติต่อวิกฤตในปัจจุบัน ผ่านการเจรจาที่ครอบคลุมที่นำโดยเมียนมา และเมียนมาเป็นเจ้าของ โดยสอดคล้องกับฉันทามติ 5 ข้อและกฎบัตรอาเซียน นี่คือความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียชีวิต และยุติความทุกข์ของประชาชนชาวเมียนมา

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image