สถานทูตไทยในเกาหลีใต้ จัดกงสุลสัญจร ทำพาสปอร์ต-ให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพคนไทย

สถานทูตไทยในเกาหลีใต้ จัดกงสุลสัญจร ทำพาสปอร์ต-ให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพคนไทย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต พร้อมด้วย นางสาวเมนะกา ฐิตสาโร กงสุลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้รับมอบหมายจากนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดโครงการกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และรับแจ้งเกิด พร้อมกับจัดโครงการให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตขั้นพื้นฐาน โดยทีมแพทย์จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่คนไทยในเกาหลีใต้ที่วัดพุทธรังษี เมืองฮวาซอง ประเทศเกาหลีใต้

ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ทางสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำกรุงโซล ได้มอบหมายให้แพทย์ในสังกัดกองทัพอากาศที่กำลังศึกษาอยู่ที่เกาหลีใต้มาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพ และสำนักงานแรงงานประจำกรุงโซลนำโดย นางสาวอาภรณ์ อุปการรอด รองผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้มาร่วมออกบูธเพื่อให้คำปรึกษาแก่แรงงานไทยในเกาหลีใต้ด้วย โดยมีคนไทยเข้าร่วมรับบริการข้างต้นจำนวนราว 300 คน

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรข้างต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในเกาหลีใต้ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในเกาหลีใต้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image