ราชชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ให้ ‘เสข วรรณเมธี’ พ้นจากตำแหน่งทูตประจำเบลเยียม

ราชชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ให้ ‘เสข วรรณเมธี’ พ้นจากตำแหน่งทูตประจำเบลเยียม

ราชกิจจกานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายเสข วรรณมธี ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ปานปรีย์ พหิทธานุกร
รองนายกรัฐมนตรี

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image