ปานปรีย์หารือรองนายกฯเมียนมา ย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมา พร้อมร่วมทำงานยกระดับความช่วยเหลือมนุษยธรรม

ปานปรีย์หารือรองนายกฯเมียนมา ย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมา พร้อมร่วมทำงานยกระดับความช่วยเหลือมนุษยธรรม

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า ในวันนี้ 7 ธันวาคม ก่อนเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8 ที่กรุงปักกิ่ง นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนายตาน ฉ่วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมา ในประเด็นสถานการณ์ในเมียนมา

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความมุ่งหวังให้ฝ่ายต่างๆ ในเมียนมาหาทางออกจากความขัดแย้งผ่านการเจรจาอย่างสันติ โดยฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด อีกทั้งฝ่ายไทยยังได้หยิบยกประเด็นข้อริเริ่มยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งฝ่ายเมียนมาเห็นพ้องด้วยและทั้งสองฝ่ายพร้อมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือรายละเอียดในการดำเนินการต่อไป ในการนี้ ฝ่ายเมียนมาจะส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยในโอกาสแรก และหากการดำเนินการในระยะแรกประสบผลสำเร็จ อาจเชิญให้องค์กรความช่วยเหลืออื่นๆ เข้ามาร่วมมีบทบาทด้วยในอนาคต

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยเห็นว่า การยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามแนวชายแดนจะเป็นการช่วยบรรเทาข้อห่วงกังวลต่างๆ และตอบสนองต่อความมุ่งหมายของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการของอาเซียนด้วย โดยหวังว่า การดำเนินการในเรื่องนี้จะนำไปสู่การสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างเมียนมากับอาเซียน และระหว่างเมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศต่อไป

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image