เอฟเอโอชี้ การทำปศุสัตว์คิดเป็น 12% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฝีมือมนุษย์

FILE PHOTO REUTERS

เอฟเอโอชี้ การทำปศุสัตว์คิดเป็น 12% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฝีมือมนุษย์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) เผยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ว่าการทำปศุสัตว์มีสัดส่วนคิดเป็น 12% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ และผลกระทบของมันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นหากปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มสูงขึ้น

การปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการทำปศุสัตว์ 62% มาจากการเลี้ยงวัว ตามมาด้วยการเลี้ยงสุกรที่มีสัดส่วนเป็น 14% สัตว์ปีก 9% การเลี้ยงควาย 8% ขณะที่การเลี้ยงแพะและแกะคิดเป็น 7% และเมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ในขั้นสุดท้ายจะพบว่าการผลิตเนื้อสัตว์มีการปล่อยมลพิษมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 67% มากกว่าการผลิตนมซึ่งคิดเป็น 30% และการผลิตไข่ที่คิดเป็น 3%

นอกจากนั้นแล้ว การปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์โดยตรง อาทิ มูลและแก๊สที่สัตว์ปล่อยออกมา คิดเป็น 60% ของการปล่อยมลพิษจากปศุสัตว์ทั้งหมด ในขณะที่สัดส่วนที่เหลือมาจากการปล่อยมลพิษทางอ้อม อาทิ การผลิตยาฆ่าแมลงและปุ๋ยสำหรับพืชที่จะนำมาเป็นอาหารของสัตว์ การขนส่ง และการถางป่าเพื่อทำทุ่งเลี้ยงสัตว์

Advertisement

การบริโภคเนื้อสัตว์มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นและการขยายตัวของเมือง แม้อาจมีการชะลอตัวไปบ้างเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สุขภาพ และสวัสดิภาพของสัตว์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกมีแนวโน้มที่จะทำให้การบริโภคโปรตีนจากสัตว์เพิ่มขึ้น 21% ระหว่างปี 2020 – 2050

เอฟเอโอชี้ว่าวิธีที่จะลดการปล่อยมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเพิ่มกำลังการผลิตในห่วงโซ่การผลิตทั้งหมด เช่น เทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณนมวัวที่ได้จากวัว 1 ตัว รวมถึงปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์และพัฒนาสุขภาพของสัตว์ให้ดีขึ้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image