บัวแก้วจัดของขวัญปีใหม่ชุดใหญ่ พาสปอร์ตทันใจ แปลเอกสารฟรี จัดรถทะเบียนเคลื่อนที่กับกทม.

บัวแก้วจัดของขวัญปีใหม่ชุดใหญ่ พาสปอร์ตทันใจ แปลเอกสารฟรี จัดรถทะเบียนเคลื่อนที่กับกทม.

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่กระทรวงการต่างประเทศ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานราชการต่างๆ มีของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ประชาชนนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ที่เป็นบริการด้านกงสุล ได้แก่ 1.บริการทำพาสปอร์ตทันใจ ทำเช้า ได้บ่าย จ่ายในอัตราปกติ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-12 มกราคม 2567 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) โดยเป็นการให้บริการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) บุคคลธรรมดา จำนวนจำกัด 100 คนต่อวัน ทั้งกรณีของผู้ที่จองคิวผ่านระบบออนไลน์และผู้เดินทางมาด้วยตัวเอง (วอล์กอิน) ซึ่งจะต้องยื่นคำร้องก่อนเวลา 11.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทุกแห่ง แต่ต้องรอรับเล่มภายในวันเดียวที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น ระหว่างเวลา 14.30 -16.30 น. โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม 1,000 บาทสำหรับพาสปอร์ตที่มีอายุ 5 ปี และ 1,500 บาทสำหรับพาสปอร์ตที่มีอายุ 10 ปี

นางกาญจนา กล่าวอีกว่า 2.บริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตลอดทั้งปี 2567 สามารถทำได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ภายในศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ทั้งในรูปแบบบูธปกติ และเครื่องทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง (KIOSK) 3.บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษฟรี เพื่อทำนิติกรณ์เอกสาร ซึ่งต้องเป็นเอกสารของตัวบุคคลนั้นเอง และจำกัดคนละ 1 เอกสาร โดยจะให้บริหารตั้งแต่วันที่ 2-12 มกราคม 2567 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ รวมถึงสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในจังหวัดภูเก็ต, เชียงใหม่ และพัทยา จังหวัดชลบุรี

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีบริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ (แบงค็อก โมบาย เซอร์วิส) โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมการกงสุล กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งมีทั้งบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และบริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร และมรณบัตร ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2567 (ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์) ที่ลานจอดรถกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ของกรมการกงสุล 0-2572-8442

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image