‘จักรพงษ์’ ผู้แทนพิเศษนายกฯ ประชุมสุดยอด NAM – เยือนแอฟริกาใต้ 19-22 ม.ค.

‘จักรพงษ์’ ผู้แทนพิเศษนายกฯ ประชุมสุดยอด NAM – เยือนแอฟริกาใต้ 19-22 ม.ค.

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษ (special envoy) ของนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement: NAM) ครั้งที่ 19 ที่กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคมนี้

การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ไทยได้กระชับความสัมพันธ์กับรัฐสมาชิก NAM โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยในหัวข้อ Deepening Cooperation for Shared Global Affluence และมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศ ซี่งจะเป็นโอกาสสำหรับไทยในการรณรงค์การลงสมัครรับเลือกตั้งของไทยเป็นสมาชิก Human Rights Council วาระปี ค.ศ. 2025-2027 ด้วย

NAM ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 ในยุคสงครามเย็นที่ประเทศในเอเชียและแอฟริกาหลายประเทศยังคงเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจ ปัจจุบัน NAM ซึ่งมีสมาชิก 120 ประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาค รวมถึงการทบทวนบทบาทและกำหนดทิศทางของ NAM ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เป็นผลกระทบจากวิกฤติโลกในปัจจุบัน โดยมีประเด็นที่ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การปฏิรูปสหประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย การลดอาวุธ ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และการส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้

Advertisement

นายจักรพงษ์ยังมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งรักษาสถานะในการเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกัน ซึ่งในปัจจุบัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคแอฟริกาและไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในอาเซียน

ในการเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือกับนายอัลวิน โบเตส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของแอฟริกาใต้ด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image