จักรพงษ์ยกหูคุยรมว.สวล.กัมพูชา เปิดสายด่วน ตั้งคณะทำงาน ร่วมแก้ PM2.5

จักรพงษ์ แสงมณี

จักรพงษ์ยกหูคุยรมว.สวล.กัมพูชา เปิดสายด่วน ตั้งคณะทำงาน ร่วมแก้ PM2.5

กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้โทรศัพท์ทางไกล (phone-in) กับ นายเอียง โสะพะแลต (H.E. Mr. Eang Sophalleth) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน

ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีที่ได้พูดคุยกันเพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหา PM2.5 และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการมีอากาศที่สะอาดอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการจัดตั้ง Hotline และคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตามข้อเสนอของฝ่ายไทย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้แสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อน และการพัฒนาศักยภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ การดับเพลิงและการจัดการด้านการเกษตร  รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูล hotspot ต่าง ๆ

Advertisement

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่า ปัญหา PM2.5 ซึ่งพบมากในฤดูหนาวเป็นเรื่องที่กระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาค ซึ่งเป้าหมายของไทยคือ ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และหวังว่า ไทยกับกัมพูชาจะมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหานี้ร่วมกัน

ภายหลังการสนทนาทางไกล นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้หารือเพิ่มเติมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชาเห็นพ้องเรื่องความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลรายวันและแต่งตั้งผู้ประสานงานในเรื่องนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชาแจ้งด้วยว่า กัมพูชามีนโยบาย Blue Sky Campaign เพื่ออากาศที่สะอาดอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์เพื่อลดการเผาไร่นา และการสกัดกั้นไฟป่า ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับทราบด้วยความยินดีและให้ความสำคัญกับความร่วมมือภายใต้นโยบายดังกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image