รมต.กต.ร่วมประชุม BRICS ย้ำไทยพร้อมเป็นสมาชิก-สะพานเชื่อมภูมิภาค

รมต.กต.ร่วมประชุม BRICS ย้ำไทยพร้อมเป็นสมาชิก-สะพานเชื่อมภูมิภาค

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหารือระหว่าง BRICS กับประเทศกำลังพัฒนา ตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย ณ เมืองมิจนีนอฟโกรอด ประเทศรัสเซีย หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ไปก่อนหน้านี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยในการประชุมดังกล่าว โดยเน้นย้ำในความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับความท้าทายในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และยังกล่าวว่าประชาคมโลกจำเป็นต้องมองโลกใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ต้องมานะในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระเบียบโลก ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาถือว่ามีบทบาทสำคัญ โดย BRICS ยังเป็นกรอบความร่วมมือที่สามารถขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าอย่างเที่ยงธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายมาริษกล่าวว่า ไทยให้ความสำคัญในการร่วมมือร่วมกับกลุ่ม BRICS และปรารถนาที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ BRICS พร้อมให้ความเชื่อมั่นแก่สมาชิก BRICS ว่าประเทศว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ มีการลงทุนกว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศกำลังพัฒนา อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีนโยบายส่งเสริมเรื่องการพัฒนาผ่านการให้ความช่วยเหลือต่างๆ มานานเกือบ 2 ทศวรรษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ไทยยังมีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความไว้วางใจและให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

Advertisement

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นสะพานเชื่อม (bridge builder) ระหว่าง BRICS และกรอบความร่วมมืออื่นๆ ที่ไทยเป็นสมาชิก ซึ่งรวมถึงอาเซียน บิมสเทค กรอบความร่วมมือเอเชีย (เอซีดี) กลุ่ม 77 และสหประชาชาติ นอกจากนี้ไทยยังมีความสามารถในการแบ่งปันแนวปฏิบัติอันดีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ อาชีพ อาหาร รวมถึงสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

นายมาริษกล่าวด้วยว่า ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และประชาคมโลกควรยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน ความเชื่อมโยงทางห่วงโซ่อุปทาน ธุรกรรมดิจิทัลข้ามพรมแดน และส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่น

Advertisement

นายมาริษยังเน้นย้ำตอนท้ายของถ้อยแถลงโดยแสดงความเชื่อมั่นว่า การเข้าเป็นสมาชิก BRICS ของไทยจะมีส่วนช่วยพัฒนากลุ่มความร่วมมือที่น่านับถือนี้ และยิ่งมีการรวมพันธมิตรที่มีศักยภาพเข้ามาได้เร็วเท่าไหร่ ชื่อเสียงของ BRICS ในเวทีโลกก็จะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น และไทยก็พร้อมจะทำหน้าที่สะพานเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัว BRICS ด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image