ไทยรับเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-ยูเอ็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาวว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังการเป็นประชาคมอาเซียนและครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของลาว รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้หารือกันในประเด็นหลัก 8 ประเด็นซึ่งลาวให้ความสำคัญ อาทิ การลดช่องว่างในการพัฒนา การอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาเอสเอ็มอี การพัฒนาการท่องเที่ยว และการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งนี้ต่างเห็นพ้องให้ประเทศสมาชิกวางแผนยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 โดยให้มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมกับการสร้างประชาคมอาเซียนให้มากขึ้น และว่าอาเซียนควรต้องทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการรวมตัวอย่างแท้จริง

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฎิบัติตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนกระบวนการในการสร้างประชาคมอาเซียนและการรวมตัวในภูมิภาค โดยเห็นพ้องกับข้อเสนอของไทยที่พร้อมจะรับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-ยูเอ็นในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก(เอสแคป)

ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหลายประเทศมีความวิตกกังวลกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ในปัจจุบัน และรับทราบถึงความห่วงกังวลของรัฐมนตรีบางคนเกี่ยวกับการถมทะเลและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และทำให้เกิดความตึงเครียดซึ่งอาจส่งผลต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ทั้งนี้รัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าเรื่่องดังกล่าวเป็นบททดสอบสำคัญต่อการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคของอาเซียน ซึ่งจะสะท้อนถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนเอง จึงต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเห็นว่าควรเร่งกระบวนการจัดทำแนวปฎิบัติในทะเลจีนใต้(ซีโอซี)ให้ได้ข้อยุติภายในปีนี้

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเห็นถึงความสำคัญกับการรับมือกับปัญหาท้าทายใหม่ๆ อาทิ การก่อการร้าย ความมั่นคงไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ทั้งยังหารือถึงพัฒนาการของสถานการณ์ในหลายภูมิภาคของโลกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘คริสตี’ทำช็อค ประกาศหนุนหลัง‘ทรัมป์’ ยันมีโอกาสดีสุดในการโค่น‘ฮิลลารี’
บทความถัดไป‘พาที’โพสต์ถึง’ทีมนกแอร์’ ข้อความหวานและรูปคู่ ถึง เพื่อน'(อดีต)กัปตันศานิต’