สะพรึง! ผลวิจัยชี้ 4 ทศวรรษ โรคอ้วนในเด็กพุ่ง10เท่า

ภาพจาก RT.com

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แลนเซ็ตเผยข้อมูลชวนตะลึงว่า เด็กและวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเป็นโรคอ้วนมากกว่าเมื่อปี 2518 หรือเมื่อ 42 ปีก่อนถึง 10 เท่า อย่างไรก็ดีจำนวนเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็ยังมีจำนวนมากกว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วน

คณะนักวิจัยเตือนว่าภาวะขาดสารอาหารจะเพิ่มภาระมากขึ้นเป็น 2 เท่า ขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ที่เป็นโรคอ้วนก็เพิ่มสูงกว่าการลดลงของภาวะทุพโภชนาการ อย่างไรก็ดีหากแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป จำนวนเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคอ้วนจะแซงหน้ากลุ่มคนที่ขาดสารอาหารภายในปี 2565 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า

ทีมนักวิจัยพบว่ามีเด็กชายวัย 5-19 ปีที่เป็นโรคอ้วนถึง 74 ล้านคนในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 4 ทศวรรษก่อนหน้าถึง 6 ล้านคน ขณะที่เด็กหญิงที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน่าตกใจจาก 5 ล้าน เป็น 50 ล้านคน ขณะที่ในปีเดียวกัน เด็กขาดสารอาหารซึ่งเป็นชายมีอยู่ 117 ล้านคน ส่วนเด็กหญิงมี 75 ล้านคน โดยเกือบ 2 ใน 3 ของเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการอาศัยอยู่ในเอเชียใต้

ปริมาณเด็กที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก แต่ปริมาณของเด็กที่ขาดสารอาหารในทุกพื้นที่กลับลดลงอย่างช้าๆ เว้นแต่ในพื้นที่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในพื้นที่แอฟริกากลาง แอฟริกาตะวันออก และแอฟริกาตะวันตก

ทั้งนี้ในภาพรวมเด็กที่เป็นโรคทุพโภชนาการมีจำนวนลดลง โดยในเด็กหญิงลดจาก 9.2 เปอร์เซนต์ เหลือ 8.4 เปอร์เซนต์ ขณะที่เด็กชายลดจาก 14.8 เปอร์เซนต์ เหลือ 12.4 เปอร์เซนต์ ส่วนโรคอ้วนในเด็กหญิงเพิ่มขึ้นจาก 0.7 เปอร์เซนต์ เป็น 5.6 เปอร์เซนต์ เด็กชายเพิ่มจาก 0.9 เปอร์เซนต์ เป็น 7.8 เปอร์เซนต์

บทความก่อนหน้านี้ธนาคารกรุงเทพคว้ารางวัล Best Bank for SMEs in Thailand 2017
บทความถัดไปเรื่องของสเปน : กรณีการแยกตัวของแคว้นกาตาลุญญา โดย:โกวิท วงศ์สุรวัฒน์