ม้วนเดียวจบ!! ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ที่นี่

ม้วนเดียวจบ!! ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ที่นี่

“เราชนะ” มาตรการเยียวยาโควิด ระลอก 2 ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 โดยจะช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ประมาณ 31.1 ล้านคน โดยจะได้รับเงินคนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวมจำนวน 7,000 บาท โดยจะเริ่มโอนวันที่ 5 ก.พ. 64 หรือ 18 ก.พ. 64 ตามประเภทของกลุ่มที่ได้รับสิทธิ

 

โดยกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการฯ ขณะที่กลุ่มที่เหลือทั้งหมด จะได้รับเงินผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่เดือนก.พ.-มี.ค.64 และสามารถใช้จ่ายไปจนถึงวันสุดท้าย คือ 31 พ.ค. 64

โดยผู้ที่จะได้รับการเยียวยาทั้ง 31.1 ล้าน จำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนจำนวน 14 ล้านราย กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน

2.กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” จำนวน 15 ล้านราย และ “เราเที่ยวด้วยกัน” จำนวน 1.5 ล้านราย ในกลุ่มนี้จะมีการคัดกรองคุณสมบัติ และหากผ่านการตรวจสอบก็ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ต้องกดรับสิทธิ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการรับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 ก.พ.64

สำหรับเกณฑ์ของผู้ที่จะถูกคัดออก หรือขาดคุณสมบัติ ได้แก่

– ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

– ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

– ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

– ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

– ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

– ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

– ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

3.กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือ ไม่เคยมีชื่ออยู่ในระบบ กลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นใครที่ตรวจสอบข้อมูลและพบว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิใดใด อยู่ในกลุ่มที่ 3 ก็เตรียมตัวลงทะเบียนผ่าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือแอพพลิเคชั่น เราชนะ

สำหรับสำหรับประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องลงทะเบียนในวันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เวลา 06.00 – 23.00 น. และแอพพ์ เราชนะ

โดยเว็บไซต์ดังกล่าว จะเปิดโฉมหน้าในวันที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน คือ 29 ม.ค. 64 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียน

สำหรับรายละเอียดของการลงทะเบียน
-วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 เวลา 06.00 – 23.00 น.เริ่มลงทะเบียนวันแรกผ่าน www.เราชนะ.com

– วันที่ 8 ก.พ. 64 ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com

-วันที่ 12 ก.พ. 64 ปิดรับการลงทะเบียน

– หากผ่านการคัดกรองจากรัฐ จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอพพลิเคชันเป๋าตังก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์

– วันที่ 18 ก.พ. เริ่มได้รับวงเงินเป็นครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท
– วันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18,25 มี.ค. 64 จะได้รับวงเงินครั้งละ 1,000 บาท จนครบทั้งหมด 7,000 บาท

 

อ่าน : ส่อง 7 เงื่อนไข รับเงิน “เราชนะ” พร้อมวิธีร่วมโครงการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อ.ยิ่งศักดิ์เผยผลตรวจโควิด-19 พร้อมคำเตือนการ์ดอย่าตก ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ
บทความถัดไปเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน