มติรัฐสภา โหวตคว่ำวาระสาม จบแล้วแก้ไขรธน. ได้เสียงส.ว.แค่ 2 คน

มติรัฐสภา โหวตคว่ำวาระสาม แก้ไขรธน. ได้เสียงส.ว.แค่ 2 คน

กรณีที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอญัตติให้เดินหน้าตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อลงมติในวาระสามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เป็นที่น่าสังเกตระหว่างการขานชื่อลงคะแนนเป็นรายบุคคล นอกจากส.ส.ภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ที่วอล์กเอาต์ออกจากห้องประชุมหมดแล้ว ส.ว.หลายคน ก็ไม่ได้อยู่ร่วมโหวตในห้องประชุมด้วย หรือคนที่อยู่ในห้องประชุม จะใช้วิธีขานงดออกเสียง และไม่ประสงค์ลงคะแนนเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับ ส.ส.พลังประชารัฐ โดยมีเพียงแต่ ส.ส.ฝ่ายค้าน และส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ส่วนใหญ่เท่านั้น ที่ขานชื่อเห็นชอบกับการลงมติให้แก้รัฐธรรมนูญวาระ 3 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นที่น่าสังเกตุว่า มี ส.ส.ฟากฝ่ายค้าน หลายคนที่ถึงจะมาประชุมแต่ใช้วิธีเงียบ ไม่ยอมขานลงคะแนนอะไรเลย เพราะเกรงจะมีความผิด ถูกเอาผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ย้อนอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น เวลา 23.15 น. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม แจ้งผลการลงมติว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่…พศ… ผลปรากฏว่า มีส.ส.เห็นชอบ 206 ส.ว. 2 รวมเป็น 208 เสียง ไม่เห็นชอบ ส.ส.ไม่มี ส.ว. 4 คน รวม 4 เสียง งดออกเสียง ส.ส.10 ส.ว 84 รวม 94 เสียง ไม่ประสงค์ลงคะแนน ส.ส.9 ส.ว.127 รวม 136 เสียง ดังนั้นที่ประชุมร่วมรัฐสภา เห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภา หรือ 369 เสียง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่.. พศ. … มาตรา256 เพิ่มเติมมาตรา 15/1 ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงมติวาระสาม ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผลปรากฎว่า ส.ว. 250 คน เสียงส่วนใหญ่ ออกเสียงไม่ลงคะแนนและงดออกเสียง ทั้งนี้มี 2 ส.ว. คือ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว. และนายพิศาล มาณวพัฒน์ ส.ว. เป็น ส.ว.ที่ลงมติเห็นชอบ

ขณะที่ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว., นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ส.ว., นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา ส.ว. และนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ลงมติไม่เห็นชอบ

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 กำหนดว่า การออกเสียงวาระสามต้องได้เสียงเห็นชอบจากวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง จากจำนวนทั้งหมด 250 เสียง แต่การออกเสียงดังกล่าวได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon