สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ทรงเยี่ยมชมหนังสือบูธ ‘มติชน’

เมื่อเวลา 08.45 น วันที่ 29 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46” และงาน “สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16” ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ์ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯรับเสด็จ

การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระดำรัสเปิดงาน ความตอนหนึ่งว่า “ขอแสดงความชื่นชมผู้จัดงานที่มีความตั้งใจแน่วแน่ ในเรื่องส่งเสริมการอ่านหนังสือเพื่อปลูกฝังให้คนในสังคมมีความใฝ่รู้ ชอบที่จะแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือดี อันเป็นเครื่องช่วยขยายโลกทัศน์ และทัศนคติให้กว้างขวาง ก่อให้เกิดปัญญา ความรอบรู้ ให้สามารถพัฒนาตน พัฒนาความคิดและจิตใจของผู้อ่าน การที่คนในสังคมเห็นความสำคัญของหนังสือ รักการอ่าน การแสวงหาความรู้ มีสติปัญญา เป็นสิ่งสำคัญข้อหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นอารยะประการหนึ่ง ผู้ไม่ย่อหย่อนในการแสวงหาความรู้ เชื่อได้ว่าเป็นผู้สามารถนำความเจริญมาสู่ตนและสังคมได้ จึงควรที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันทุกทางที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปรักการอ่านหนังสือ และสนับสนุนเกื้อกูลผู้ผลิตให้สามารถผลิตหนังสือที่ดี ให้คุณแก่ผู้อ่าน”

จากนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 พร้อมทอดพระเนตรร้านค้าในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ

ต่อมาเวลา 11.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธมติชน โซนพลาซ่า โดยมี นางสาวปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางเอมอร ส่องสว่าง ผู้จัดการฝ่ายขายพิเศษ บริษัทงานดี จำกัด, นางสาวกิตติวรรณ เทิงวิเศษ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน และนายอพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ รองผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ซึ่งออกแบบโดย นายพัชรพล แตงรื่น หรือ “อเล็ก เฟส” ผู้ออกแบบ “กราฟฟิตี้” แนว “สตรีทอาร์ต” ชื่อดังของเมืองไทย และ Headphones Funk หูฟังรุ่น GATO ออกแบบโดย “ยุรี เกนสาคู” พร้อมหนังสือของสำนักพิมพ์มติชน อาทิ พระราชวงศ์จักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล, ราชสำนักรัชกาลที่ 6 โดย วรชาติ มีชูบท, อยากลืมกลับจำ โดย ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์ และณัฐพล ใจจริง, America First รบเถิดอรชุน โดยภาณุ ตรัยเวช, The Fishing Fleet กองเรือหาคู่ : จากเมืองฝรั่งขึ้นฝั่งที่อินเดีย Anne de Courcy เขียน สุภัตรา ภูมิประภาส แปล, A Strangeness in my mind หากหัวใจไม่สามัญ Orhan Pamuk เขียน นพมาส แววหงส์ แปล, I Did Not Kill My Husband อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา Liu Zhenyun เขียน ศุณิษา เทพธารากุลการ แปล, The Glass Palace ร้าวรานในวารวัน Amitav Ghosh เขียน ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์แปล

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน ก่อนเสด็จฯ กลับ

สำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันนี้ – 8 เมษายน เวลา 10.00 – 21.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ว่อนโซเชียล คลิปอ้างเป็นตำรวจเมาอาละวาด
บทความถัดไปรวบแก๊งโจ๋ลักจยย.ตามหอพัก พร้อมของกลาง 4 คัน ใช้เหล็กแหลมเสียบรูกุญแจ