301 องค์กร ออกแถลงการณ์ถึง ‘บิ๊กตู่’ เงินอุดหนุนเด็ก 600 บ.ถ้วนหน้า เป็นของขวัญวันเด็ก ปี64

วันเด็ก 2564

301 องค์กร ออกแถลงการณ์ถึง ‘บิ๊กตู่’ เงินอุดหนุนเด็ก 600 บ.ถ้วนหน้า เป็นของขวัญวันเด็ก ปี64

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่สนามเด็กเล็ก สำนักงานมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ ซอยรัชดาภิเษก 36 ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ 301 องค์กรทั่วประเทศ ออกแถลงการณ์เรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มอบของขวัญวันเด็กปี 2564 ด้วยสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า นางศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ทำให้รัฐบาลประกาศปิดสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่มีมาตรการรองรับ ทําให้เด็ก 1.8 แสนคนที่เข้ารับการดูแลในศูนย์เด็ก บ้านเด็ก ต้องกลับไปอยู่บ้าน ต้องขาดความช่วยเหลือเรื่องนมและอาหาร ขาดการพัฒนา

ทั้งที่ทุกครอบครัวตอนนี้ก็เผชิญวิกฤตเหมือนกัน จากการขาดรายได้ ไม่มีงานทำ อาจส่งผลให้เกิดความเครียด การทำร้ายร่างกาย บางครอบครัวไม่มีเงินไปจ้างพี่เลี้ยงเด็ก เด็กเล็กอาจต้องอยู่กับพี่ที่อายุน้อย หรือต้องติดตามพ่อแม่ ผู้ดูแลไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง ฉะนั้นรัฐบาลต้องมีมาตรการดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นคือ พิจารณาสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า

นางศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ

ด้าน นางสุนี ไชยรส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า กล่าวถึงแถลงการณ์ความตอนหนึ่งว่า คณะทํางานฯ ได้ทําจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ผลักดันนโยบายนี้มาตั้งแต่ต้น เพราะเห็นว่าสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าเป็นการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบขยายการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า ในอัตรา 600 บาท/คน/เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ เดือนตุลาคม 2564

นางสุนี กล่าวอีกว่า แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดรอบใหม่ มีความรุนแรงมากกว่าเดิม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ต่อทุกกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะเด็กเล็กมักเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้าม คณะทํางานฯ โดยองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม จํานวน 301 องค์กร จึงได้ร่วมกันลงชื่อขอ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มอบของขวัญวันเด็ก 2565 ด้วยการสนับสนุน นโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าในอัตรา 600 บาท/คน/เดือน ตามมติของ กดยช. โดยให้พิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน เริ่มดําเนินการทันที ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กเล็กที่ครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับภาคประชาสังคมและภาควิชาการ 301 องค์กรทั่วประเทศ ที่มาร่วมออกแถลงการณ์เรียกร้อง มีอาทิ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ, มูลนิธิเพื่อนหญิง, มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, แผนสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ, โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon