เดินตามดาว 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 : โดย ปุสาคโม (ชมคลิป)

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินเงินทองเป็นอันมาก จะรับคนรับใช้ใหม่ เป็นเหตุให้คนเก่าสะเทือนใจ ญาติมิตรที่มีชื่อเสียงดีเด่นจะไปมาหาสู่เป็นที่ภาคภูมิใจของท่าน ไม่ควรไปไหนไกลบ้าน เพราะอาจเกิดเหตุการณ์ใกล้ที่อยู่อาศัยของท่าน ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณที่มีผู้คนได้รับอุบัติเหตุรุนแรง สิ่งที่ท่านพบปะในระยะนี้และมีท่าทีว่าจะดีก็อาจไม่ดีก็ได้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวแก่เพศตรงข้าม การเดินทางมีเรื่องไม่พอใจ เช่น ทรัพย์สินแตกหักเสียหายเป็นต้น จะซื้อสิ่งของมาไว้ใช้ในบ้านเพราะเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อ การที่ได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่เป็นเหตุให้ศัตรูไม่กล้าทำอะไรท่าน

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านใช้จ่ายเงินทองอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ควรลากเข็นแบกหามของหนัก เพราะอาจมีอุบัติเหตุจนท่านได้รับบาดเจ็บ การเงินเป็นอุปสรรคที่ท่านคาดไม่ถึง อาจมีรายจ่ายที่ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรง หรือมีรายจ่ายประเภทส่งเสริมการศึกษาของบริวาร การจัดหาของขวัญของฝากให้แก่ผู้ใหญ่ในวงงานของท่าน มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นพอสมควรแก่สภาพ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ท่านไม่แน่ใจ ควรระงับไว้ก่อน เพราะจะมีผู้ไม่เห็นด้วยและเกิดวิวาทกันขึ้น ท่านจะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ซึ่งมีผู้ไม่เห็นด้วยและต่อต้านอย่างเต็มที่เหมือนกัน

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านทำกิจการงานอย่างทุ่มเท ความตั้งใจดีของท่านมีผู้รู้เห็นหลายคน ไม่ควรซื้อของที่ต้องวางเงินมัดจำเป็นเงินจำนวนนมากๆ พวกพ้องที่คบกันมานานๆ จะทรยศต่อท่าน ได้รับเงินสดก้อนหนึ่งจากผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ ไม่ควรบอกยอดเงินในบัญชีของท่านแก่ผู้อื่น อนาคตยังอยู่อีกไกลไม่ควรเล่าให้ใครฟัง หมายถึงโครงการเนื่องในอนาคตของท่านด้วย ไม่ควรปฏิเสธความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ ของบริวาร จะมีการติดต่อใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพล มีผู้มากู้เงินสดจำนวนมากควรยับยั้งไว้ก่อน ไม่ควรติชมบริวารของท่านเพราะจะทำให้น้อยเนื้อต่ำใจไปได้หลายคน

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านมีปัญหายุ่งยากใจเล็กน้อยเกี่ยวแก่บริวารที่รับใช้ท่านมานาน กิจการเกี่ยวแก่การเงินดีมาก ท่านทำงานโดยหวังผลของงานด้านเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอื่น มีประกาศคุณงามความดีของท่าน บ้านเรือนไร่นาสวนร่มเย็นเป็นสุขดี แต่งานที่ต้องใช้เวลานานเกินไปมักมีอุปสรรค หุ้นส่วนผู้ร่วมงานมักเจ็บไข้เล็กๆ น้อยๆ ท่านเป็นผู้ที่มีสิ่งของเก่าแก่เป็นอันมาก การบริจาคเงินเพื่อการกุศลเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหมู่บ้านบ้าน ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเดียวกัน การช่วยเหลือบริวารผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นไปอย่างกว้างขวาง การลงทุนต่างๆ ไม่มีผลตอบแทน

ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความดีความชอบโดยการทำงาน และได้รับบำเหน็จต่างๆ จะได้รับความยุ่งยากลำบากใจพอสมควร ทรัพย์สินเงินทองที่ได้รับมาในระยะนี้ ก็มีความจำเป็นจะต้องจับจ่ายใช้สอยอย่างมาก ท่านเองอาจถูกใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องไร้สาระต่างๆ ไม่ควรไปเที่ยวไกลบ้านเพราะอาจได้รับอันตรายได้ แต่การทำงานตลอดปลอดโปร่งดี แม้จะเป็นการเสี่ยงก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ควรนำผู้อื่นมาค้างในบ้านท่าน การลากเข็นแบกหามของหนัก มีอันตรายต่อพลานามัยของท่าน มีเรื่องยุ่งยากอะไรสามารถอธิบายให้ผู้ใหญ่เข้าใจได้ คนโสดจะไปรักใครชอบพอกับผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่เคร่งครัดต่อระเบียบประเพณี

ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีลาภเป็นอันมาก แต่ก็มีผู้แสดงกิริยาโดยเปิดเผย การเงินหมุนเวียนดีมาก แต่ก็มีอุปสรรคตามระเบียบเท่านั้น การพูดจากับผู้ใกล้ชิดและคู่หมั้นคู่สมรสควรให้เป็นไปอย่างกระจ่างแจ้งถ้าปิดๆ บังๆ จะยุ่งยากในภายหลัง ในตอนเย็นจะได้ลาภเป็นทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่า ผู้ใหญ่จะเมตตากรุณาท่านเป็นพิเศษ จะมีผู้มองท่านด้วยความเข้าใจผิด แต่ท่านไม่ควรวิตกกังวล เพราะจะไม่บังเกิดผลร้ายอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ควรทำกิจการงานด้วยความรอบคอบ เพราะอาจพลาดพลั้งได้ ท่านทำพลาดนิดเดียวจะถูกทับถมเป็นการใหญ่

ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านกับผู้ใหญ่ในวงการงานมีความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าใจกันดี คนโสดความรักมีอุปสรรคเล็กน้อย เช่น เกิดจากผู้สูงอายุในครอบครัวของเขา หรือแม้แต่เพื่อนฝูงบางคนของท่านก็ไม่ค่อยเห็นด้วย เพื่อนบ้านบางคนจะทำตัวออกห่างจากท่าน จะใช้บริวารบางคนไปทำธุระการเงินได้พอสมควร วัสดุสิ่งของต่างๆ ที่อยู่นอกชายคาบ้านอาจได้รับอันตรายเพราะภัยธรรมชาติ อาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคู่หมั้นคู่สมรส แต่จะสามารถทำความเข้าใจกันได้โดยเร็ว สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจได้ จะใช้เงินทองด้วยความประหยัด

ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำงานร่วมกับพี่น้องและผู้ใกล้ชิดอย่างกว้างขวาง ได้ลาภจากผู้ใหญ่ที่ร่วมงานกัน ญาติมิตรมักแตกร้าวกัน ขาดความกลมเกลียว ผู้ที่มีความรู้ความคิดไปมาหาสู่ยังบ้านของท่าน ความคิดที่จะตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนที่ดินเป็นไปด้วยดี ไม่ควรรับซื้อหรือรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ในระยะนี้ บริวารที่อยู่กับท่านมานานๆ มักขัดลาภ จะมีผู้มาชักชวนลงทุนหรือทำอะไรที่คล้ายๆ กับการพนัน โชคชะตาในการทำงานของท่านรุ่งเรืองดีขึ้นมาก ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงานกัน มักเจ็บไข้ในเวลาค่ำคืน ไม่ควรแนะนำความคิดใดๆ หรืออบรมสั่งสอนผู้ใดโดยไม่จำเป็น คนในบ้านแอบดื่มสุราหรือเล่นการพนัน

ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะได้ลาภทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าเป็นอันมาก ผู้ร่วมงานชั้นผู้น้อยทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง บางคนก็นำลาภมาให้ บริวารทำความดีเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของท่าน ไม่ควรฝากงานให้คนอื่นทำแทน จะได้รับหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ที่ติดค้างอยู่กับผู้อื่นมาเป็นเวลานานๆ ความสงสัยที่คิดว่าท่านจะเจ็บไข้ก็ไม่เป็นความจริง อาจวางสิ่งของไว้แล้วหาไม่พบ ยังไม่ควรที่จะตกแต่งต่อเติมบ้านเรือน การซื้อไร่นาสวนก็อาจจะไม่ได้ของดี การลงทุนต่างๆ อาจจะบานปลายได้ คู่หมั้นคู่สมรสมี
ดวงรุ่งเรืองแจ่มใส การลากเข็นแบกหามของหนักอาจเกิดอันตรายได้ มีเรื่องจุกจิกหยุมหยิมภายในบ้านเรือน

ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านทำกิจการสิ่งใดก็ตามมักมีผู้ขัดขวางเล็กๆ น้อยๆ และไม่บังเกิดผลเสียหายอะไรใดๆ ทั้งสิ้น การรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ของท่านเป็นเรื่องชักช้าต่อไปอีก ญาติมิตรที่นัดกันไว้ว่าจะไปทำกิจกรรมต่างๆ ก็ยังไปไม่ได้ มีธุระสำคัญปรึกษาพี่น้องไม่ได้ บริวารแสดงความสามารถพิเศษเป็นที่พอใจของท่าน มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ สูงขึ้นเป็นอัตโนมัติ เช่น รู้จากผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้ข่าวดีจากทางไกล คนโสดที่ยังไม่เคยมีความรักเลย อาจพบรักในที่ทำงาน

ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านทำกิจการต่างๆ ทั้งอาชีพและงานอดิเรกไม่ค่อยราบรื่น เพื่อนร่วมงานใกล้ชิดกับท่านอาจเจ็บไข้ บางคนก็ได้ลาพักร้อน พวกท่านที่เหลืออยู่ก็ผจญกับงานหนักกันตามลำพัง ผู้ร่วมงานที่ให้หยิบยืมเงินสดได้ก็ลากิจลาป่วย ท่านเองก็เข้มงวดกวดขันในการใช้สอยยิ่งขึ้น ไม่ควรลงทุนในกิจการระยะยาว โชคลาภบางอย่างหลุดมือไปได้โดยง่าย ทรัพย์สินสิ่งของที่อยู่นอกบ้านอาจหายได้ โดยมากเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆ หนุ่มสาวและคนโสดความรักราบรื่นมีความหวังต่างๆ เกิดขึ้นแก่ท่านในระยะนี้ แต่อย่าไปหวังอะไรให้มากนัก อาจเกิดปากเสียงกับผู้ที่มีวุฒิอ่อนกว่ามากๆ เพราะดวงของท่านอ่อนแอ ผู้ที่ช่วยเหลือท่านได้ก็ไม่มี

ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านมีรายจ่ายประจำวันสูงขึ้น มีชื่อเสียงในการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะของท่านเป็นการบีบคั้นตนเองมากขึ้น มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น ฐานะการเงินมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆ อุปสรรคในทางการเงินก็มีบ้างแต่ไม่ร้ายแรง มักซื้อเครื่องเรือนราคาแพงมาประดับบ้าน ซึ่งอาจเป็นการเสียเงินเปล่า ไม่ควรเข้มงวดกวดขันกับบริวารมากนัก ของหายได้คืนได้ลาภเป็นสิ่งที่ได้โดยยาก จะได้ลาภเพราะความพากเพียรพยายาม ได้ข่าวตื่นเต้นแปลกๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง คู่หมั้นคู่สมรสหรือคนรักมักมีอารมณ์โกรธง่าย ขึ้นลงบันไดควรระวัง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ครูตั้น’ ชื่นชมการศึกษาเอกชนช่วยส่งเสริมภาครัฐ
บทความถัดไปแจ้งจับ จนท.ศูนย์พยาบาล แอบถ่ายใต้กระโปรงสาว