เสิร์ฟ ‘ข้อมูลดีๆ’ ผ่านมือถือ ใช้เลี้ยงลูก สร้างเด็กคุณภาพ

เสิร์ฟ ‘ข้อมูลดีๆ’ ผ่านมือถือ ใช้เลี้ยงลูก สร้างเด็กคุณภาพ

เลี้ยงลูก – เพื่อให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าถึงความรู้ในการเลี้ยงลูกอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตเต็มศักยภาพ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัว โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ช่องทางสื่อสารข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกผ่าน เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ แก่ทุกครอบครัว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า อัตราการเกิดของประเทศไทยลดลงโดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบปัญหาต่างๆ ด้านอนามัยแม่และเด็ก เช่น หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอยู่ในระดับต่ำ และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย

ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหา “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” จึงต้องส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพขึ้น มุ่งเน้นให้เด็กเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย เจริญเติบโตดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

“เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พัฒนาโครงการ “9 ย่างเพื่อสร้างลูก” (Early Moments Matter on Mobile) เพื่อเป็นตัวช่วยในการให้ความรู้ แนะนำกิจกรรมสร้างพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ตามช่วงวัย เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการเข้าถึงความรู้และทักษะปฏิบัติอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี การเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็ก เกิดเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของชาติ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ถือเป็นของขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2562 สำหรับเด็กไทยที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้” นพ.ศุภกิจกล่าว

ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการพัฒนาเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความเฉพาะเจาะจง และมีสิ่งต่างๆ ที่พ่อแม่ควรรู้และควรระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับช่วงวัยนั้นๆ

“โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก จึงจะส่งข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ ในเรื่องที่เหมาะสมกับอายุของเด็กให้ผู้รับ โดยข้อมูลเหล่านี้มาจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างกรมอนามัย ยูนิเซฟ และกรมอื่นๆ ในกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็ก เพื่อให้พ่อแม่ได้สามารถได้รับความรู้ และนำกิจกรรมไปทดลองทำกับลูกได้”

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่า การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว และการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก เช่น ร้องเพลง อ่านนิทานให้เด็กฟัง นับเลข หรือวาดรูปด้วยกัน ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี แต่หลายครอบครัวก็ยังไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ เพราะรู้สึกว่าตนเองไม่มีทักษะและความรู้เพียงพอ หากพ่อแม่ได้รับคำแนะนำผ่านสิ่งที่อยู่ใกล้มือของพวกเขา เช่น โทรศัพท์มือถือ ก็จะช่วยสร้างความรู้ ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดูแลลูกตลอดช่วงปฐมวัย

โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ประกอบด้วย โดยมีข้อมูลความรู้สำหรับช่วงตั้งครรภ์จนเด็กอายุครบ 6 ขวบ ใน 9 หัวข้อ ได้แก่ 1.ตั้งครรภ์คุณภาพ 2.นมแม่และโภชนาการเด็ก 3.เข้าใจพัฒนาการเด็กตามวัย 4.การเล่นและการส่งเสริมพัฒนาการ 5.เลี้ยงลูกเชิงบวก 6.ป้องกันโรคและดูแลเมื่อเจ็บป่วย 7.ความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ 8.สุขอนามัยที่ดี และ 9.บทบาทสมาชิกในครอบครัว โดยพ่อแม่สามารถสมัครรับข้อความได้ฟรี โดยเข้าไปที่เพจ “9 ย่างเพื่อสร้างลูก” (www.facebook.com/9YangTH)

โดยวิธีการสมัคร 9 ย่างเพื่อสร้างลูก 1.เข้าไปที่เพจ “9 ย่างเพื่อสร้างลูก” (www.facebook.com/9YangTH) 2.คลิกในช่อง “ส่งข้อความ” แล้วกรอกข้อมูล

เลี้ยงลูกอย่างมีความรู้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon