ชมภาพชุด ผู้เข้าประกวด “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016” เรียกน้ำย่อยก่อนประกวดจริง 28 พฤษภาคมนี้

ใกล้จะถึงวันที่ได้สาวงามผู้ดำรงตำแหน่ง “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016” เข้าไปทุกที หลังจากที่เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวด ต่างทำกิจกรรมเก็บตัว พร้อมแสดงความสามารถให้คณะกรรมการได้ชมไปแล้ว กองประกวดฯ จึงได้เปิดภาพชุด โปรไฟล์ ของ 30 สาวงาม ในธีม “English Gardens” หรือ สวนอังกฤษ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมากขณะนี้ โดยได้ เจี๊ยบ – เอกกมล อรรถกมล สไตลิสท์ชื่อดังมาทำหน้าที่ดูแลเสื้อผ้า หน้าผมให้สาวๆ พร้อมได้ ฟลอรัล สไตลิสท์มาร่วมดูแลการจัดดอกไม้ให้กับสาวๆ เรียกน้ำย่อยก่อนวันประกวดจริง
ทั้งนี้ สามารถติดตามประมวลภาพกิจกรรมสาวงามฯ ได้ใน รายการ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ สเปเชี่ยล” วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมนี้ ทางช่อง 3 ออริจินอล และ ช่อง 3 HD โดยการประกวดรอบตัดสิน “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ และ ถ่ายทอดเวลา 22.45 น เป็นต้นไป ทางช่อง 3 ออริจินอล และ ช่อง 3 HD เช่นกัน

m1
หมายเลข 1 ชนารัญช์ ตันธนะชัย (ตะวัน) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
m2
หมายเลข 2 นันทิตา สงพราหมณ์ (นุ่น) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
m3
หมายเลข 3 ธัญจิตรา คงคา (บิว) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 คณะการโรงแรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด กรุงเทพฯ
m4
หมายเลข 4 ณัฐณิชา กาศโอสถ (ณิชา)  กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพฯ

 

m5
หมายเลข 5 นัทชา เหลียวอินทร์ (ซอณญ่า) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
m6
หมายเลข 6 ธมนณัฏฐ์ คลีแมนเตอร์ วิลสัน (นาต้า) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
m7
หมายเลข 7 ณิชญาวีร์ พิศาลพงศ์ชนะ (จี) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
m8
หมายเลข 8 ชัญญา วงศ์ลาภพานิช (แก้ม) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
m9
หมายเลข 9 สกาวรัตน์ ครุยทอง (ลูกน้ำ) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ
m10
หมายเลข 10 ลีนาร์ ดีวิส (จุ๊บจิ๊บ) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ Unversity Of Buckingham England
m11
หมายเลข 11 ณัฏฐ์ภภัสร สุขรัตน์ (แครอท) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
m12
หมายเลข 12 พรรณาภา กึ่งวงษ์ (ฟ้า) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
m13
หมายเลข 13 สุดาภรณ์ วงศาศิริพัฒน์ (แอม) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
m14
หมายเลข 14 ศุจีภรณ์ เซี่ยงหวอง (มินนี่) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
m15
หมายเลข 15 ภัทลดา กุลภัคธนภัทร์ (มิลค์) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ
m16
หมายเลข 16 ปาริชาติ บุญยืน (ปอปลา) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์การจัดการ และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพฯ
m17
หมายเลข 17 อัจฉรา ผาทอง (มินท์) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลันนเรศวร จ.พิษณุโลก
m18
หมายเลข 18 พิมพกานต์ ใบยา (พราว) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
m19
หมายเลข 19 จุฑามณี พาราสิงห์ (แพร) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
m20
หมายเลข 20 พิจิตรา กองสอน (แป้ง) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า กรุงเทพฯ
m21
หมายเลข 21 จิณณ์ณิตา บุดดี (ไดร์) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
m22
หมายเลข 22 มาลินี บุญอ่อน (พลอย) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
m23
หมายเลข 23 สุนิสา เกตุแก้ว (ฝ้าย) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
m24
หมายเลข 24 กริยาณี ดาโสม (เพนนี) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 International IBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ
m25
หมายเลข 25 ขวัญนคร ไชยวรรณ์ (มอร์นิ่ง) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
m26
หมายเลข 26 จิรัชญา ลีลาประภาภรณ์ (เบส) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
m27
หมายเลข 27 ณัฐกมล สุวรรณศิลป์ (แซนดี้) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
m28
หมายเลข 28 นิศานาถ โม่งใส (ใบเฟิร์น) กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย กรุงเทพฯ
m29
หมายเลข 29 ประภัสสร ธัญญวานิช (เมโลดี้) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ
m30
หมายเลข 30 กมนทรรศน์ เหล่าบุตรดีปฐพี (อ้อนแอ้น) สำร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กต๊อก’ชี้ศาลทหารก็มีกระบวนการยุติธรรม-รัฐไม่มองข้ามปมสิทธิ์ เผย’บิ๊กตู่’เตรียมตั้งคณะพิจารณา 68 ข้อเสนอยูพีอาร์
บทความถัดไปมันนี่เอ็กซ์โปคึกคักคนเดินกว่า 9 แสนคนยอดธุรกิจกว่า 8.5 หมื่นล้าน