ม.มหิดลประกาศรายชื่อ ‘แม่ดีเด่น’ ปี 2562 พบแม่ชาวโคราชอายุยืนที่สุด 107 ปี

นางจำรัส รัชตะชาติ อายุ 102 ปี กรุงเทพฯ รับรางวัลแม่ 100 ปี ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ที่มีอายุยืนยาวถึง 100 ปี เพื่อเป็นข้อมูลทางประชากรศาสตร์และเป็นข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและใจ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง

ม.มหิดลประกาศรายชื่อ “แม่ดีเด่น” ปี 2562 พบแม่ชาวโคราชอายุยืนที่สุด 107 ปี

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม มีการแถลงข่าวผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562 ประกอบด้วย แม่สู้ชีวิต, แม่ 100 ปี และแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งหมด 18 ราย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลร่วมแถลงข่าว

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันแม่มาตั้งแต่ปี 2529 ต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 34 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นประภทแม่สู้ชีวิต, แม่ 100 ปี และแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชู ดังนี้ รางวัลแม่สู้ชีวิต แบ่งเป็นแม่ของลูกปกติ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางอรุณศรี ถาวร จ.เชียงใหม่, นางสำลี สารนอก จ.นครราชสีมา, นางติ๊ด อัตโสภณ จ.ราชบุรี, นางย่อง บัญชาพัฒนศักดา จ.พัทลุง และแม่ของลูกพิการ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสุพิณทอง ไชยวงศ์ จ.เชียงใหม่, นางคำ พยัคฆา จ.ลำปาง, นางทองจร ดวงอาจ จ.ศรีสะเกษ และนางรัชนี ภู่เงิน จ.ฉะเชิงเทรา

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ (คนที่ 3 จากซ้าย)

2.รางวัลแม่ 100 ปี คือแม่ที่มีอายุยืนยาวถึง 100 ปี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง จำนวน 6 ราย ได้แก่ นางมูล สุวรรณ อายุ 102 ปี จ.ลำพูน, นางหลง พรหมสกุล อายุ 107 ปี จ.นครราชสีมา, นางวันที สูปะเก อายุ 102 ปี จ.นครราชสีมา, นางจันทร์ วัฒนธรรม อายุ 105 ปี จ.สิงห์บุรี, นางอิ้น จันทมุณี อายุ 105 ปี จ.สงขลา และนางจำรัส รัชตะชาติ อายุ 102 ปี กรุงเทพฯ

Advertisement

และ 3.รางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์, นางศิวพร เอี่ยมจิตกุศล จ.จันทบุรี, นางสมรศรี พันธุ์สอิ้ง จ.สุพรรณบุรี และ นางรุ้งทอง ภูเขาใหญ่ จ.พิจิตร

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการพระราชทานรางวัลและทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ในเวลา 10.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในงานยังมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูก นิทรรศการวิชาการ บริการทันตกรรม แนะนำโภชนาการ บริการตรวจเต้านม ปรึกษาโรคสตรี ฝังเข็มบรรเทาอาการปวด ปรับสมดุลร่างกาย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน (ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมคัดกรอง ต้องงดน้ำ-อาหาร หลังเวลา 21.00 น.)

แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แม่สู้ชีวิต

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image