เปิดคู่มือนักเรียน ‘นิว นอร์มอล’ เข้ารั้วโรงเรียน ไกลโควิด

เปิดคู่มือนักเรียน

เปิดคู่มือนักเรียน ‘นิว นอร์มอล’ เข้ารั้วโรงเรียน ไกลโควิด

เปิดคู่มือนักเรียน – หลังจากปิดภาคเรียนกันมาอย่างยาวนาน ให้เหล่านักเรียน นักศึกษา หันไปเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนี้ โรงเรียนต่างๆ ก็พร้อมจะเปิดปีการศึกษาใหม่ หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนได้แล้ว

ก่อนจะเปิดเทอม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้ออกมาจัดแนวทางการเรียนการสอนใหม่ เช่น การแบ่งจำนวนนักเรียนต่อห้องใหม่ ชั้นประถมไม่เกิน 20 คนต่อห้อง ส่วนชั้นมัธยมไม่เกิน 25 คนต่อห้อง และให้มีมาตรการเว้นระยะห่าง รวมไปถึงจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน อย่างการสลับชั้นมาเรียน สลับวันเรียน หรือสลับช่วงเวลามาเรียน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

แต่แม้จะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ เหล่าผู้ปกครอง โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ก็อาจจะรู้สึกกังวลกับการต้องปล่อยลูกออกจากบ้าน ไปเรียนนอกบ้านครั้งแรก ก็ถึงเวลาที่ผู้ปกครองควรจะทำความเข้าใจกับลูก ก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตแบบนิว นอร์มอล

ในเรื่องการเตรียมตัวของเหล่านักเรียน โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้ให้ความรู้ในรายการสุขภาพดีศิริราช เริ่มตั้งแต่ก่อนการเปิดเทอม ที่ผู้ปกครอง ต้องอธิบาย พูดคุยกับลูกถึงเรื่องโควิด-19 ว่าเป็นเชื้อไวรัสใหม่ ที่ใครๆ ก็มีโอกาสติด โดยเฉพาะหากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ รวมทั้งอธิบายถึงแนวทางแบบนิว นอร์มอล ที่ต้องรักษาระยะห่าง และหมั่นล้างมืออยู่เสมอ ที่สำคัญคือควรเตรียมกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ ปรับตารางชีวิตให้เหมือนกับตอนไปโรงเรียน คือ นอนแต่หัวค่ำ อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร เหมือนช่วงไปโรงเรียน ออกกำลังกาย ใช้เวลากับจอให้น้อยลง ไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง เพื่อให้คุ้นชิน และพาเด็กไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่พ่อแม่ต้องเตรียมก่อนไปเรียนนั้น รศ.พญ.วนัทปรียาแนะนำว่า ให้เตรียมหน้ากากอนามัยให้ลูก อย่างน้อย 2 ผืน ไม่ว่าจะหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย สำหรับใส่ไปเรียน และเปลี่ยนหากเลอะ โดยอาจจะปักชื่อหรือสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นของใคร และเตรียมถุงซิปล็อกไว้ใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วกลับมาซัก โดยควรจะซักทุกวัน

ผู้ปกครองอาจเตรียมเฟซชิลด์ ไปให้ลูกใส่เพิ่มความมั่นใจได้ แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย ทั้งนี้ ควรจะมีเจลแอลกอฮอล์ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ มีกระติกน้ำ และอาจมีช้อนส้อม นำไปทานอาหารเพื่อไม่ให้ปะปนกับคนอื่น

นอกจากนี้ สิ่งเล็กๆ อย่าง อุปกรณ์การเรียน ดินสอ ยางลบ ก็ควรนำไปเอง ไม่ใช้ของส่วนกลาง เมื่อใดที่เด็กๆ ป่วย ก็ต้องให้แจ้งครูทันที โดยโรงเรียนอาจมีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ปกครองในโรงเรียน ก็ต้องสื่อสารให้เด็กเข้าใจว่าจะไปส่งหน้าโรงเรียน และรอที่หน้าโรงเรียน

รศ.พญ.วนัทปรียา ยังได้ให้คำแนะนำกับเด็กๆ ระหว่างไปโรงเรียนว่า ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นดื่มน้ำ กินข้าว เลี่ยงสัมผัสใบหน้า ดวงตา ปาก หรือหน้ากากอนามัย โดยให้ล้างมือบ่อยๆ เวลาเข้าโรงเรียน หลังเข้าห้องน้ำ ก่อนรับประทานอาหาร เลี่ยงการสัมผัสกับจุดที่มีคนจับเยอะๆ เช่น ราวบันได ที่เปิดประตู ที่กดลิฟต์ หากสัมผัสต้องรีบล้างมือ เลี่ยงการแชร์อุปกรณ์ต่างๆ อย่างแก้วน้ำ ช้อนส้อมกับเพื่อนๆ เลี่ยงการอยู่ที่คนหนาแน่น หรือการคุยกับเพื่อนแบบสัมผัสเนื้อตัว เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว ก็ต้องอาบน้ำ สระผม ทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อย

รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ

ขณะที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนะนำการเตรียมความพร้อมทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียน เพื่อเปิดภาคเรียนใหม่อย่าง นิว นอร์มอล

เริ่มต้นด้วย แนวปฏิบัติสำหรับครู และผู้ดูแลนักเรียนนั้น นอกจากหาคำแนะนำเรื่องโรคโควิด-19 จากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้ว ต้องหมั่นสังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่รู้รสไม่ได้กลิ่น ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที หรือหากมีคนในครอบครัวกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือต้องกักตัว ก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ ต้องแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ให้นำของใช้ส่วนตัว เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำมาเอง ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นทุกครั้งหลังใช้งาน จัดพื้นที่ในห้องอย่างโต๊ะเรียน ให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร และกำกับให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยเสมอ ให้ความใส่ใจกับนักเรียนที่ขาด ลา มาสาย คัดกรองเด็กๆ ในตอนเช้าเสมอ รวมไปถึงจัดเจลล้างมือให้กับเด็กในจุดต่างๆ ที่สำคัญคือต้องให้ความรู้เรื่องโควิดกับเด็กๆ และการจัดการความเครียดกับเด็กด้วย

ขณะที่เหล่านักเรียนยังแนะนำเพิ่มเติมว่า อาจจะให้ผู้ปกครองเตรียมอาหารกล่องมาให้กินที่โรงเรียน และหลีกเลี่ยงการล้อเรื่องความผิดปกติหรือการไม่สบายของเพื่อน เพราะจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวมากเกินไปต่อการป่วยหรือการติดโควิด และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่นักเรียน

ทั้งนี้ ยังแนะนำการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆ ให้กับโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ที่ต้องเว้นระยะห่าง และมีสัญลักษณ์ชัดเจน เปิดระบายอากาศ ทำความสะอาดสม่ำเสมอ จำกัดเวลาในการเข้าใช้บริการ หอประชุมโรงเรียน ก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเสมอ ทั้งเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในหอประชุม กิจกรรมอย่างการเข้าแถวเคารพธงชาติ ก็ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร กรณีมีพื้นที่จำกัด อาจสลับชั้นเรียนมาเข้าแถว หรือจัดเข้าแถวบริเวณมีพื้นที่กว้างขวาง อย่างโรงยิม หอประชุม โดยต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ใช้สื่ออื่นๆ เช่นเสียงตามสาย หรือไลน์แจ้งในห้องแทน ทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่นไมโครโฟน หลังการใช้งาน

เพื่อให้ลูกน้อย ก้าวสู่รั้วโรงเรียนอย่างมั่นใจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฮือฮา!! จิ้งเหลน 2 หางโผล่กลางสวนยาง จ.ตรัง ชาวบ้านแห่แทงเลขเด็ดรับวันหวยออก
บทความถัดไปช่างห่างไกลกันเหลือเกิน โต๊ะเรียนห่างๆ ท่ามกลางความดีใจของเด็กๆ