เช็คด่วน! ตรวจความพร้อม รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ ก่อนเดินทางช่วงหยุดยาว

เช็คด่วน! ตรวจความพร้อม รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ ก่อนเดินทางช่วงหยุดยาว

หยุดยาว 4 วันนี้ หลายคนคงจะเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกันแล้ว ทำให้ถนนหลายเส้นทางแน่นขนัด ส่วนหลายคน ก็รอจะเดินทางในช่วงเวลาที่คนน้อย ซึ่งการเดินทางในยุคที่ต้องป้องกันตัวเองจากโควิด 19 นี้ รถยนต์ ก็ดูจะตอบโจทย์ของนักเดินทางมากที่สุด เพราะสามารถยืดหยุ่น อีกทั้งไม่ต้องพบเจอกับคนหมู่มาก

แต่จะเดินทางให้ปลอดภัยนั้น การเตรียมตัวก็เป็นเรื่องสำคัญ

โดยสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุจราจร มีดังนี้
1.ความประมาท เป็นสาเหตุหลักสำคัญ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและบ่อยที่สุด เช่น ความประมาทในการข้ามถนน ความประมาทในการนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
2.ความเพิกเฉยต่อกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ยังความเสียหายและอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทาง
3.พฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่เปิดไฟหน้ารถ เมาแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
4.สภาพแวดล้อม สภาพจราจรที่คับคั่ง ไร้ระเบียบ พาหนะเคลื่อนตัวยาก
5.สภาพเส้นทาง พื้นผิวถนน ลื่น ขรุขระ เป็นหลุม ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
6.สภาพอากาศ เช่น ฝนตก หมอกลงจัด ฝนฟ้าคะนอง ทัศนวิสัยที่เลวร้าย เป็นต้น
7.สภาพร่างกาย ความเจ็บป่วยหรือความบกพร่องทางร่างกาย
8.สภาพจิตใจ ขับรถขณะสภาพจิตใจย่ำแย่ หรือหวาดกลัว หรือมึนเมาสิ่งเสพติดและแอลกอฮอล์
9.สภาพยานพาหนะ การละเลยตรวจสอบเช็กสภาพยานพาหนะก่อนเดินทาง

กระทรวงพลังงาน ได้ให้คำแนะนำในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวไว้ว่า
1.วางแผนก่อนเดินทาง เพื่อไม่หลงทาง ประหยัดเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
2.ตรวจเช็คลมยางให้ได้มาตรฐาน ตรวจสภาพดอกยางว่ามีรอยฉีกขาดหรือไม่ รวมถึงยางอะไหล่และแม่แรงตรวจให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้ปกติ
3.ตรวจระดับของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก หม้อน้ำ และท่อยาง รอยรั่วซึมต่างๆ รวมถึงระดับน้ำหล่อเย็น
4.ตรวจสอบสายพานต่างๆ ต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือฉีกขาด และไม่หย่อน
5.ยางปัดน้ำฝนต้องอยู่ในสภาพใช้งานเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการมองเห้น เนื่องจากยางปัดน้ำฝนจะช่วยทำความสะอาดกระจกหน้ารถได้ดี
6.แบตเตอรี่ ตรวจระดับน้ำกลั่นให้ได้ระดับสภาพภายนอกปกติหรือไม่ และระบบไฟส่องสว่าง ทั้งไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟถอยหลัง ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
7.สังเกตุสิ่งผิดปกติ เช่น กลิ่นไหม้ กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิง
8.ขับขี่รถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนดเพื่อการประหยัดพลังงาน และเพื่อการเดินทางปลอดภัย

พร้อมกันนี้  สสส. จึงได้ออกคำแนะนำในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ควรระมัดระวังและปฏิบัติตาม ดังนี้

1.สวมหมวกนิรภัยก่อนขับขี่หรือโดยสารทุกครั้ง
2.ไม่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง
3.ไม่บรรทุกสิ่งของหรือผู้โดยสารมากเกินไป เพราะ ทำให้รถเสียการทรงตัว
4.งดดื่มสุรา ก่อนขับขี่
5.ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่
6.ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
7.ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมขับขี่
8.แต่งกายให้รัดกุม ช่วยป้องกันการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9.พกใบอนุญาตขับขี่ทุกครั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดิจิเทรนด์ : ‘สหรัฐ’จับ2แฮกเกอร์จีนขโมยข้อมูลวัคซีนโควิด-19
บทความถัดไปนวัตกรรมกล้วย… ชุมชนเป็นฐานการผลิตโอกาส : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน