ไปสูดอากาศดีๆ ให้เต็มปอด ณ “สวนป่ารักน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ” พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ใจกลางกรุง

เพื่อสนองพระราโชบายในการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ดำเนินการจัดสร้าง “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ ให้ปวงชนใช้ประโยชน์ครบ 25 ปี

พิธีส่งมอบ “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ต่อไป ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธี โดยมี จิรายุ-ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, ดร.วีระชัย ณ นคร, คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ, กิตตินันท์ ขาวสุทธิ์, กัมพล ตันสัจจา และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติฯ

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติฯ ว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ และเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ล้วนเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนทั้งสิ้น โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ดังพระราชดำรัส “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ…พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

“การจัดสร้าง สวนป่ารักน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงให้ประชาชนมีอากาศบริสุทธิ์เป็นสถานที่พักผ่อน และแหล่งเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์ไม้เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชปณิธานที่มุ่งหวัง” ผอ.สำนักงานทรัพย์สินกล่าว

ดร.วีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และกรรมการมูลนิธิฯ ในฐานะผู้ดูแลการจัดสร้าง “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า สวนป่ารักน้ำ จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื้อที่ 9 ไร่ ริมถนนกำแพงเพชร 3

“โดยมีแนวความคิดในการตกแต่งภูมิทัศน์ สวนป่ารักน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นสวนสาธารณะ ที่มีระบบนิเวศเป็นลักษณะพิเศษ ทำนองเดียวกับผืนป่าธรรมชาติ และด้วยในพื้นที่มีเนินดินสูง ที่ได้รับมอบจาก กทม. ประมาณ 23,000 ลบ.ม.”

“รูปแบบการจัดสวนจึงเน้นให้พื้นที่ส่วนบนเนินดินตกแต่งให้เป็นป่าต้นน้ำ มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ทั้งไม้ต้นสูงใหญ่ ไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก นานาชนิด นำมาปลูกคละกันอย่างเป็นระบบ จากเนินเขาจะมีธารน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่าง ซึ่งมีบึงรับน้ำไว้ ทำให้บรรยากาศเกิดความชุ่มชื้น ในลักษณะที่ใดมีป่าที่นั้นมีน้ำ”

“ในอนาคตเมื่อต้นไม้ในสวนแห่งนี้ ค่อยโตขึ้น สวนป่าแห่งนี้จะมีความสมบูรณ์มากขึ้น ระบบนิเวศก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ เช่นเดียวกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และจะทำหน้าที่ในการเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ และเป็นปอด สร้างอากาศบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งให้กับชุมชนเมืองได้อย่างสมบูรณ์” ดร.วีระชัยกล่าว

“สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ภายในบริเวณด้านข้างของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บนถนนกำแพงเพชร 3 เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาพักผ่อนหย่อนใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

01
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีเดินทางถึง “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติ โดยมีจิรายุ และท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยาให้การต้อนรับ
10
(จากซ้าย) คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ, ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา และท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต
17
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชมบริเวณ “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติฯ
18
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชมบริเวณ “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติฯ
19
คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรตินำแขกผู้มีเกียรติชม “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติฯ
04
ดร.วีระชัย ณ นคร

21

23

24

25

26

27

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon