ตามรอยพ่อปี 4 สร้างศูนย์เรียนรู้ ‘ป่าสักโมเดล’

ปี 2559 ช่วงต้นปี ประเทศไทยประสบภัยแล้งครั้งใหญ่ ช่วงกลางปีหลายพื้นที่ขณะนี้เริ่มประสบปัญหาอุทกภัย จริงๆ ก็เห็นภาพแบบนี้ทุกปี ทว่ามีพื้นที่หนึ่งกำลังศึกษา “ศาสตร์พระราชา” ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างแข็งขัน คิดจริง ทำจริง ร่วมมือจริง เป็นปีที่ 4 สู่เป้าหมายหยุดท่วมหยุดแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน

โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงฯ กล่าวว่า โครงการที่ผ่านมาเราเลือก สวน ไร่ นา ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์ในลุ่มน้ำป่าสัก ทำพื้นที่เก็บกักน้ำตามแนวพระราชดำริที่เรียกว่า “หลุมขนมครก” ซึ่งพบว่านอกจากจะหยุดท่วมหยุดแล้งในหลายพื้นที่ในลุ่มน้ำป่าสักได้แล้ว ยังมีประชาชนใน 24 ลุ่มน้ำสนใจนำศาสตร์พระราชาไปขยายผลในพื้นที่ตนเองด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการปีนี้จึงร่วมกันสร้างศูนย์เรียนรู้ “ป่าสักโมเดล” ซึ่งมุ่งหวังให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ตั้งแต่พื้นที่ตัวอย่างการจัดการน้ำในพื้นที่สูง พื้นที่ราบ การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน ภายในยังเตรียมสร้างอาคารเรียน ห้องพักไว้รองรับสำหรับผู้มาศึกษาดูงาน ทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเข้าใจศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดินป่าในที่แห่งเดียว ณ ห้วยกระแทก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) จ.ลพบุรี

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดูรายละเอียดที่ www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking

ZZZ_7321

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร 1
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ป่าสักโมเดล ห้วยกระแทก

ป่าสักโมเดล4
ป่าสักโมเดล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon