WHO-สธ.-IHPP มอบโล่ฯ สสส. ในโอกาสรับรางวัล ‘เนลสัน แมนเดลา’ เชิดชูการขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพคนไทยตลอด 20 ปี

ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพิเศษจาก นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ที่มอบให้ สสส. ในนาม 3 หน่วยงาน คือ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO-Thailand) กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 

เนื่องในโอกาสที่ สสส. ได้รับรางวัล ‘เนลสัน แมนเดลา’ โดย ดร.สาธิต กล่าวว่า ในฐานะตนเองเป็นผู้รับมอบโล่เกียรติคุณในวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติ และขอแสดงความยินดีที่ สสส. เป็นหน่วยงานได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก ขอขอบคุณการทำงานของ สสส. ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านสาธารณสุข และขอให้ทำหน้าที่เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

นพ.แดเนียล กล่าวว่า รางวัลเนลสัน แมนเดลา เป็นรางวัลระดับโลกที่มอบให้กับองค์กรที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ขอชื่นชมการทำงานตลอด 20 ปีที่ผ่านมาของ สสส. ที่ได้ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนอย่างเข้มแข็ง มีผลงานอันเป็นคุณูปการต่อสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง โดยโล่เกียรติคุณพิเศษที่นำมามอบให้ในวันนี้ เป็นผลงานของ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ ที่สะท้อนมุมมองการทำงานของ สสส. ในการสานเสริมพลังขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพผ่าน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคนโยบาย นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันและสอดรับกับทิศทางเป้าหมายระดับโลกขององค์การอนามัยโลกอีกด้วย 

ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ในนาม สสส.รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบคุณกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ IHPP ที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการเสนอชื่อ สสส.เข้าสู่การพิจารณารางวัล โดยโล่เกียรติคุณนี้ตอกย้ำว่า สสส. จะเดินหน้าทำหน้าที่ผู้ถักทอขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุดเอ็นดู ครูหมอ ร.ร.โควิดวิทยา นำเด็กๆ เรียนวิชาพลศึกษา ชวนกายบริหาร เรียกรอยยิ้ม
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม