“นับเราด้วยคน” รายการวิทยุโดย สสส. และมูลนิธิคนตัวดี มุ่งพัฒนาสังคม  ร่วมแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมของประชากรกลุ่มเฉพาะ

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่บีบคั้นในปัจจุบัน ทำให้เกิด “ความเหลื่อมล้ำ” ในแง่มุมต่างๆ ทั้งความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพ ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ฯลฯ ทำให้คนจำนวนไม่น้อยขาดโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ไปจนถึงการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ซึ่งความเหลื่อมล้ำเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” เป็นส่วนใหญ่

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงประชากรกลุ่มเฉพาะว่ามีด้วยกัน 9 กลุ่ม คือ คนพิการ คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ผู้ต้องขัง แรงงานนอกระบบ ผู้มีสถานะบุคคล/ประชากรข้ามชาติ มุสลิม และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักถูกเลือกปฏิบัติ ถูกจำกัดการเข้าถึงสิทธิต่างๆ และไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม เพราะถูกมองเป็นคนนอกที่ไม่สมควรได้รับสิทธิหรือสวัสดิการบางประเภท หรือเป็นคนกลุ่มท้ายๆ ที่จะได้รับสิทธิ ทำให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ไม่ว่าจะในสถานการณ์ปกติหรือช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด

สสส. เห็นปัญหาดังกล่าว จึงจับมือ มูลนิธิคนตัวดี ร่วมสร้างและพัฒนารายการวิทยุ “นับเราด้วยคน” เพื่อเป็นสื่อกลางให้คนในสังคมตระหนักถึงช่องว่างของปัญหาต่างๆ ที่ประชากรกลุ่มเฉพาะต้องเจอ และหวังสร้างสังคมแห่งการยอมรับ เข้าใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ อธิบายว่า รายการวิทยุ “นับเราด้วยคน” มุ่งหวังให้สังคมเกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพในประชากรกลุ่มเฉพาะ เนื้อหารายการเป็นการร่วมพูดคุยแบบเจาะลึกถึงปัญหาต่างๆ ที่ภาคีเครือข่ายที่ลงพื้นที่ได้พบเจอมา เพื่อสะท้อนปัญหาเหล่านั้นและเสนอแนวทางการจัดการ และยังมุ่งสร้างการรับรู้ให้คนในสังคม เพื่อลดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิ ลดความไม่เท่าเทียมในการถูกเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านร่างกาย และเพิ่มโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

“นับเราด้วยคน” ดำเนินรายการโดยนักจัดรายการวิทยุและภาคีเครือข่ายที่ลงพื้นที่ มีทั้งหมด 100 ตอน และมีคลิปวิดีโอสื่อสารสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจประชากรกลุ่มเฉพาะมากขึ้น อีก 50 คลิป ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 17.00-18.00 น. ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางคลื่นวิทยุ FM 105 MHz. และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่าง YouTube และ Facebook: นับเราด้วยคน และเว็บไซต์ www.นับเราด้วยคน.com

“ความเสมอภาคและเป็นธรรม คือการทำให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ ดังนั้นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางจึงต้องมีระบบสุขภาพที่ดีไม่ต่างจากคนทั่วไป เพราะทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน

“รายการวิทยุนับเราด้วยคน ต้องการเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ประชากรกลุ่มเฉพาะได้เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิต่างๆ ในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ และสวัสดิการทางสังคมต่างๆ ที่พึงมี เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้เหมือนคนอื่น” นายกฤตตฤณ พรมเสน กรรมการเลขานุการมูลนิธิคนตัวดี บอก

“นับเราด้วยคน” พาคนฟังไปทำความรู้จักกับประชากรกลุ่มเฉพาะจากมุมมองของพวกเขาเอง อย่างตอนที่ว่าด้วยคนไร้บ้าน ที่นักจัดรายการวิทยุและภาคีเครือข่ายเชิญผู้นำคนไร้บ้านมาพูดคุย ถ่ายทอดปัญหาและอุปสรรคที่คนไร้บ้านต้องเผชิญ พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ เพื่อให้คนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคม

ทั้งหมดเพื่อให้สังคมเปิดใจ เข้าใจ ยอมรับ และช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประชากรกลุ่มเฉพาะได้ใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมในที่สุด 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘มิส สภ.’ โบกมือทักทายก่อนรับทราบข้อหา ‘โคราช Movement’ หลุดขำ ทำกิจกรรม ตร.เปิดธรรมะใส่
บทความถัดไปเจ้าอาวาสวัดเมืองตรังเล่า นาทีผัวขุดหลุมฝังศพเมีย เข้ามาทำบุญในวัด