หนองคาย คอนเฟิร์มจัดงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ลั่น “อแมนด้า ออบดัม” มาแน่นอน 

หนองคาย คอนเฟิร์มจัดงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ลั่น “อแมนด้า ออบดัม” มาแน่นอน

หมอสรร คอนเฟิร์ม จัดงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ส่วน “อแมนด้า ออบดัม” มาแน่นอน โดยการจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด เตรียมแถลงข่าว 15 ต.ค.นี้

นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย เปิดเผยว่า มติที่ประชุมอำเภอโพนพิสัย ในการจัดงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ทั้งในส่วนของการการจัดกิจกรรม และงดการจัดกิจกรรม สรุปได้ดังนี้ ลดระยะเวลาการจัดงานเทศกาลจาก 9 วัน 9 คืน เป็น 3 วัน ระหว่างวันที่ 21-23 ต.ค. 64 , งดจัดงานแข่งเรือ , งดคอนเสิร์ต และงดถนนอาหารลานดนตรี

สำหรับกิจกรรมที่มีมติให้จัดภายใต้มาตรการที่เข้มงวด และผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับวัคซีนครบ 2 เข็มเท่านั้น ได้แก่ รำบวงสรวง นำโดย “อแมนด้า ออบดัม” การประกวดเทพีบั้งไฟพญานาคโลก ,ไหลเรือไฟ , ลอยกระทงสาย , ประดับปฏิมากรรมไม้ไผ่ จุด Landmark , การแสดงแสงสีเสียง ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ ( ไม่มีการรวมคน), แสดงสินค้า ( ไม่มีโต๊ะนั่งทาน ไม่มีแอลกอฮอล์)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 กิจกรรมรำบวงสรวง ได้กำหนดมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยอนุญาตให้เข้าพื้นที่จัดงานเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อใน 72 ชั่วโมง เท่านั้น โดยการเปิดเว็บไซต์หรือ ลิ้งค์ ให้ลงทะเบียนจองเข้างาน รับจำนวนคนจำกัด ตั้งจุดตรวจปากซอยเข้างานทุกซอย กระชับพื้นที่จัดงานให้เป็นระบบปิดโดยใช้พื้นที่ลานนาคาเบิกฟ้า 1 และ 2 ลดจำนวนนางรำเหลือ 500 คน เว้นระยะห่างกัน 2 เมตร ลดจำนวนนางรำเหลือ 500 คน เว้นระยะห่างกัน 2 เมตร ทุกคนในงานต้องสวมหน้ากากอนามัย ผู้ชมในงานที่ผ่านการตรวจ จัดเก้าอี้ให้นั่ง เว้นระยะห่างเก้าอี้ 1 เมตร จำกัดผู้เข้าชม ส่วนพิธีเปิดเวทีกลาง จำกัดผู้เข้าชม จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้นั่งชม เว้นระยะห่าง ไม่มีซุ้มอาหาร ไม่เสิร์ฟอาหารแขก VIP

สำหรับมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (กิจกรรมไหลเรือไฟ) ในวันที่ 21 ต.ค. 64 มอบชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย และพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นผู้จัดทำเรือไฟ ระหว่างจัดทำให้ช่างที่ทำงาน เข้มมาตรการ DMHTTA การปล่อยไหลเรือไฟตามแม่น้ำโขง ในวันที่ 21 ต.ค. 2564 มีการจัดคิว กำกับเวลา / จำกัดคนดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจหาเชื้อใน 72 ชั่วโมง ไม่พบเชื้อเท่านั้น

ส่วนมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (กิจกรรมลอยกระทงสาย) ในวันที่ 21 ต.ค. 64 มอบชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโพนพิสัยทั้ง 10 ชุมชน ให้เป็นผู้จัดทำกระทงสาย ระหว่างจัดทำให้ช่างที่ทำงาน เข้มมาตรการ DMHTTA การปล่อยกระทงสาย ตามแม่น้ำโขง มีการจัดคิว กำกับเวลา จำกัดคนดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจหาเชื้อใน 72 ชั่วโมงต้องไม่พบเชื้อเท่านั้น และมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจองเชื้อ COVID-19 (กิจกรรมประกวดธิดา เทพีบั้งไฟพญานาคโลก) จัดระหว่างวันที่ 22-23 ต.ค. 64 จำกัดจำนวนผู้เข้าประกวด 30 คน ผู้เข้าประกวดและทีมพี่เลี้ยงทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจหาเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง ไม่พบเชื้อ กระชับพื้นที่จัดงานให้เป็นระบบปิด ใช้พื้นที่ลานนาคาเบิกฟ้า 2 ตั้งจุดตรวจคัดกรองปลายซอย ทุกซอย รวมทั้งหัว- ท้ายของลานนาคา 2 ผู้เข้าชมทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเท่านั้น จัดโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งชม เว้นระยะห่าง ไม่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเชียร์นางงาม มอบพวงมาลัย ใช้ระบบ Online และประกาศจำนวนพวงมาลัยที่นางงามแต่ละคนได้รับ โดยผู้มอบไม่ต้องไปสัมผัสกับนางงามทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนางงามเฉพาะตอนที่เดินประกวดบนเวทีเท่านั้น

นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย เผยต่อว่าโดยวานนี้ (7 ต.ค. 64) ที่ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำคณะทำงานผู้รับผิดชอบพื้นที่การจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ปี 2564 เข้าร่วมร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมกิจกรรมเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีตัวแทนของพื้นที่ต่างๆที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่การจัดงานฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในคราวการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้นายอำเภอในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่จัดงานได้พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม และกำหนดพื้นที่ รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 6 อำเภอ

จากการหารือดังกล่าวหลายพื้นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและงดการจัดกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำผิดตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.หนองคาย ที่ 35/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการงดจัดกิจกรรมบางอย่าง เช่น การแสดง แสงเสียง การละเล่นดนตรี การแสดงมหรสพ และการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่มีผู้คนออกมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากเกินกว่าข้อปฏิบัติต่างๆของจังหวัด และให้ทุกพื้นที่เน้นย้ำมาตรการเข้มด้านการป้องกันและแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) อย่างเข้มข้น

โดยคณะทำงานผู้รับผิดชอบพื้นที่การจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ปี 2564 จะได้นำเสนอข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรรมการจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ปี 2564 เพื่อพิจารณาในการสรุปกิจกรรมต่างๆก่อนการแถลงข่าวการจัดงานฯต่อสื่อมวลชนในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อุตุฯ’ เตือน โซนร้อนไลออนร็อก ถล่มเวียดนาม 10-11 ต.ค. ใต้ 2 ฝั่ง เจอฝนหนัก เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
บทความถัดไปราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ ค่าตอบแทนจนท.-บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสู้โควิด