แกร็บฮิทช์ ‘โซเชียลคาร์พูลลิ่ง’ ครั้งแรกในไทย

แกร็บ (Grab) ผู้นำแพลตฟอร์มด้านการขนส่งชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเปิดตัว แกร็บฮิทช์ (GrabHitch) หรือบริการทางเดียวกันไปด้วยกัน (โซเชียลคาร์พูลลิ่ง) ครั้งแรกของประเทศไทยในระบบทดลอง (เบต้า) โดยการเปิดตัวบริการใหม่ในครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของแกร็บในการช่วยยกระดับระบบขนส่งทางบกของประเทศ โดย แกร็บฮิทช์ (GrabHitch) คือบริการที่เอื้อให้ผู้ขับขี่ที่มีที่โดยสารเหลือในรถสามารถเลือกรับส่งผู้โดยสารรายอื่นที่จะไปในเส้นทางเดียวกันและต้องการบริการรับส่งแบบถึงที่ในราคาประหยัดได้ โดยการเปิดตัวในครั้งนี้ยังถือเป็นการเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจของบริษัท แกร็บ ประเทศไทยในปีที่ 4 อย่างสดใส เช่นเดียวกับ 3 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในบริการเรียกรถโดยสารและการรับส่งพัสดุภัณฑ์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2559 จำนวนการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ ซึ่งประกอบไปด้วยแกร็บแท็กซี่ แกร็บคาร์ แกร็บไบค์ (เดลิเวอรี่) และแกร็บเอ็กซ์เพรสมีการเติบโตเฉลี่ยถึง 17 เท่า และจำนวนสมาชิกผู้ขับขี่ของแกร็บนั้นก็มีอัตราการเติบโตสูงถึง 6 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปัจจุบัน แกร็บเป็นผู้ให้บริการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีพื้นที่การให้บริการสูงสุดในประเทศไทย ครอบคลุมถึง 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี (พัทยา) ขอนแก่น ภูเก็ต และอุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ นายยี วี แตง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่แกร็บมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูง และเราจะยังคงมุ่งมั่นมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ชาวไทยทุกคน โดยในโอกาสที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แกร็บจะยังคงสานต่อการดำเนินธุรกิจของเราภายใต้กลยุทธ์สำคัญ คือการมอบบริการขนส่งแบบรับส่งถึงจุดหมายที่ปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม และช่วยให้ผู้ขับขี่มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ แกร็บก็จะยังคงมุ่งสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงบรรเทาปัญหาการจราจรของประเทศ”

และในโอกาสที่แกร็บดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 4 แกร็บ ได้เดินหน้าขยายบริการให้หลากหลายขึ้นไปอีก ด้วยการเปิดบริการ แกร็บฮิทช์ (GrabHitch) ซึ่งเป็นบริการรับส่งถึงจุดหมายรูปแบบใหม่ล่าสุด โดยในขั้นต้น แกร็บฮิทช์ จะเปิดให้บริการในระบบทดลอง (เบต้า) ในเขตกรุงเทพฯ ก่อน ทั้งนี้ การเปิดตัวบริการ แกร็บฮิทช์ ถือว่ามีความสอดคล้องกับความพยายามของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการจราจรและลดจำนวนผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนที่มีจำนวนมากในชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย

“ปัจจุบันกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก เนื่องจากต้องรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 4 ล้านคันต่อวัน ยิ่งไปกว่านั้นรถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ จำนวนมากก็มีผู้โดยสารไม่เต็มคันรถ ซึ่งแท้จริงแล้ว รถเหล่านี้สามารถช่วยรับผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางไปยังจุดหมายเดียวกันได้ แกร็บจึงได้นำเสนอบริการแกร็บฮิทช์ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถค้นหาและช่วยรับส่งผู้โดยสารรายอื่นไปยังที่หมายเดียวกันได้ และผู้โดยสารทุกคนยังสามารถร่วมหารค่าโดยสารได้อีกด้วย” คุณวีร์ จารุนันท์ศิริ กรรมการฝ่ายธุรกิจและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “แกร็บ เชื่อมั่นว่าผู้ขับขี่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้”

โดยผู้ใช้บริการสามารถจองใช้บริการแกร็บฮิทช์ได้ล่วงหน้าตั้งแต่ 15 นาที ถึง 7 วัน เพียงใส่ตำแหน่งที่ต้องการให้ผู้ขับขี่มารับและจุดหมายที่ต้องการจะไป ระบบจะแจ้งทั้งสมาชิกผู้ขับขี่และผู้โดยสารเมื่อมีผู้ขับขี่พร้อมให้บริการและมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการในเส้นทางที่ตรงกัน และค่าโดยสารแกร็บฮิทช์มีอัตราตายตัวที่ 50 บาทโดยไม่กำหนดระยะทาง โดยค่าโดยสารไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการแสวงหาผลกำไร แต่เป็นอัตราที่แกร็บพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้ขับขี่ อาทิ เช่น ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมสภาพรถ ทั้งนี้ ผู้โดยสารแกร็บฮิทช์สามารถชำระค่าบริการด้วยเงินสดหรือผ่านระบบแกร็บเพย์โดยไม่ต้องใช้เงินสดผ่านทางแอพพลิเคชั่นแกร็บได้ตามต้องการ

สำหรับผู้ขับขี่ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นแกร็บในเวลาไม่กี่นาที เพียงกดไอคอน “Drive” ใต้ไอคอน “GrabHitch” และทำตามข้อกำหนดที่ระบุ ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ขับขี่ส่งเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครผ่านแอพพลิเคชั่น โดยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์จะถูกนำเข้าสู่ฟังก์ชั่นการสร้างเส้นทางการเดินทาง ซึ่งต้องระบุจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางรวมถึงเวลาการเดินทาง แอพพลิเคชั่นแกร็บจะส่งข้อความเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายในเวลาเดียวกับที่ได้ระบุไว้

แกร็บฮิทช์ เปิดให้บริการแล้วในเขตกรุงเทพฯ ผู้ขับขี่ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 จะได้รับ 50 บาทเพิ่มจากค่าโดยสารที่จะได้รับจากผู้โดยสาร และผู้โดยสารแกร็บฮิทช์สามารถนั่งแกร็บฮิทช์ ฟรี! เพียงใส่โปรโมชั่นโค้ด “GHFREE” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ธันวาคมนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon