เช็กพิกัด วัดไหว้พระ-ขอพร เสริมมงคลปีมังกรทอง

เช็กพิกัด วัดไหว้พระ-ขอพร เสริมมงคลปีมังกรทอง

ย่างก้าวเข้าสู่ปีมังกรทอง 2567 ไม่ว่าปีจะชงหรือไม่ชง หลายคนเลือกเสริมสิริมงคลด้วยการสักการะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สะสมแต้มบุญ ให้ชีวิตเฮงๆ ปังๆ รับศักราชการใหม่ ขอแนะนำสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เชียงใหม่ทำบุญ10วัดเสริมดวง

เชียงใหม่ เทศกาลปีใหม่นักปฏิบัติธรรมและสายมู นิยมสักการบูชา ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 10 วัด 1.วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ อายุหลายร้อยปี มีบันไดนาค 306 ขั้น สร้างเมื่อปี 2100 โดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา 2.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร กราบพระพุทธสิหิงค์ สักการะพระมหาเจดีย์ หรือพระธาตุหลวง ประจำปีนักษัตรปีมะโรง หรืองูใหญ่ เยี่ยมชมวิหารลายคำแบบล้านนา 3.วัดโลกโมฬี สักการะพระเจดีย์เก่าแก่ อายุกว่า 500 ปี และพระพุทธรูปในพระวิหาร ขอพรเรื่องความรักและโชคลาภ 4.วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กราบพระธาตุเจดีย์อายุกว่า 600 ปี ศาลหลักเมืองและองค์ท้าวเวสสุวรรณ ขอพรการงานการเงิน เสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ 5.วัดอุโมงค์ สร้างสมัยพญามังรายอายุกว่า 700 ปี สักการะองค์เจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมจิตรกรรมฝาผนังโบราณในอุโมงค์ 6.วัดพระธาตุดอยคำ สักการะขอพรหลวงพ่อทันใจ อายุกว่า 510 ปี พร้อมแก้บนที่ขอไว้และสะเดาะเคราะห์ บูชาองค์พระธาตุ อายุกว่า 1,300 ปี 7.วัดศรีสุพรรณ อายุกว่า 500 ปี สักการะพระเจดีย์ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก ไหว้พระเจ้าเจ็ดตื้อ พระพุทธรูปเก่าแก่ในวิหาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขอพรโชคลาภ เสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ 8.วัดอุปคุต สถาปัตยกรรมศิลปะพม่า มีพระอุปคุตเป็นพระประธานในวิหาร นิยมขอพรโชคลาภ สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี ซึ่งนิยมทำในช่วงเป็งปุ๊ด ตามความเชื่อชาวล้านนา 9.วัดป่าแดด สักการะพระประธาน อายุกว่า 200 ปีในวิหาร พร้อมบูชาพระพิฆเนศ ภายในหอมหาเทพบูรพาจารย์ ขอพรมีชื่อเสียง บารมี โชคลาภ และ 10.วัดพงษ์ทอง ปางสูง ที่นิยมบวงสรวง สักการะองค์พิฆเนศ ท้าวเวสสุวรรณ และ 4 ท้าวจตุโลก เป็นสิริมงคล

Advertisement

สักการะรอบบึงแก่นนคร

ที่ จ.ขอนแก่น เชิญชวนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่งรอบบึงแก่นนคร 1.วัดหนองแวง หรือพระมหาธาตุแก่นนคร พระอารามหลวง ขอพรในยศถาบรรดาศักดิ์ การงาน 2.วัดธาตุ พระพุทธพระลับพระคู่เมืองขอนแก่น ไหว้หลวงพ่อพระลับ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง จ.ขอนแก่น พระพุทธรูปปางมารวิชัย ได้พรความปลอดภัยและชัยชนะ 3.วัดกลางเมืองเก่า อานิสงส์ขอพรเตือนสติตนเองคือให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เดินทางสายกลางไม่ละโมบ 4.วัดเสาเดียว อานิสงส์ได้จากการบูชาจะได้รับความมั่นคงในชีวิต 5.อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ การเริ่มต้นที่สำเร็จ อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ที่บริเวณสนาม เจซี ริมบึงแก่นนคร ขอพรการเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จ ไม่มีอุปสรรค 6.ศาลเจ้าแม่สองนาง ขอพรเรื่องความรัก 7.ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่าและศาลเจ้าปู่ครูเย็น ขอนแก่น โชคลาภและการค้าขาย ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า และศาลเจ้าปู่ครูเย็น ขอนแก่น ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ประกอบกิจการงานลุล่วงด้วยดี 8.ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ศาลของพระอินทร์เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ อำนาจ บารมี เชื่อกันว่าผู้มาสักการบูชาขอพร จะได้รับพรด้านอำนาจบารมี การงานประสบผลสำเร็จ และ 9.เจ้าแม่กวนอิมขอนแก่น เมตตาบารมี ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเรื่องความเมตตา ในสวนหนานหนิง ริมบึงแก่นนคร

ไหว้ขอพรเสริมบารมีกรุงเก่า

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หน้าที่การงานความรัก โชคลาภ เสริมบารมีเริ่มต้นกันที่ 1.วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา มองเห็น พระเจดีย์ชัยมงคล สูงกว่า 15 เมตร ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างขึ้น เพื่อประกาศชัยชนะหลังจากทำศึกยุทธหัตถีชนะข้าศึก นิยมขอพรหน้าที่การงาน ตำแหน่ง การสอบ เสริมอำนาจบารมี รวมถึงเรื่องอะไรที่ยังติดขัด มากราบไหว้ขอพร พระเจดีย์ชัยมงคล แล้วจะประสบความสำเร็จมีชัยชนะสมกับชื่อ พระเจดีย์ชัยมงคล

2.วัดพนัญเชิงวรวิหาร ต้องไม่พลาดเข้าไปกราบไหว้ขอพร พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต ช่วยเสริมดวงเสริมโชคชะตา หน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของคืนวันที่ 31 ธันวาคม จะเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม ทางวัดจะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปี จะเปิดประตูวิหารหลวงพ่อโตให้เข้าไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อโตเพื่อรับพลัง เสริมสร้างสิริมงคลวันปีใหม่

3.วัดหน้าพระเมรุราชการา เป็นวัดที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลาย พระประธานในอุโบสถชื่อ พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ หรือพระพุทธนิมิต ประชาชนจะมาขอพร ในเรื่องของการปัดเป่าเรื่องร้าย โชคร้าย ให้รอดพ้นอันตราย มีเคล็ดลับ ก่อนที่จะเข้าไปในพระอุโบสถ ระหว่างที่เดินลอดซุ้มประตูหน้าบันให้อธิษฐานแต่เรื่องราวดีๆ ทำจิตให้เป็นกุศล เมื่อไหว้พระเสร็จแล้วระหว่างที่เดินออก ตอนลอดซุ้มประตูก็ให้ทำเช่นเดิม มีความเชื่อหากทำเช่นนี้จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ เป็นสิริมงคล

4.วัดกษัตราธิราชวรวิหาร นิยมมากราบขอพร พระพุทธกษัตราธิราช พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ จะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน อีกจุดแนะนำกราบขอพร ในวิหารด้านขวาของโบสถ์ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปยืนปางถวายเนตร และปางประทานพร เรื่องความรัก โชคลาภ ความครัวเป็นสุข

5.วัดหน้าต่างนอก ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอีกสถานที่แนะนำให้ต้องมากราบขอพร ที่พระธาตุเจดีย์ศรีบางไทร เก็บอัฐิ และนิ้วของหลวงพ่อจง พุทธสโร พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ขอพรในเรื่องของหายรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงหน้าที่การงาน แนะนำให้ไปไหว้ขอพรเสริมพลังเสริมดวง ที่อนุสรณ์สถานหลวงพ่อจง องค์ใหญ่ที่สุดในโลก และรูปหล่อหลวงพ่อจงที่กุฏิหลังเดิมของหลวงพ่อจง

แม่กลองมูเตลู

สมุทรสงคราม หรือแม่กลอง จังหวัดเล็กที่สุดของประเทศไทย ห้ามพลาด เช่น 1.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือวัดบ้านแหลม เป็นวัดหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ใจกลางตลาดแม่กลอง เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องเล่าลือมากมาย

2.วัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา มีท้าวเวสสุวรรณหลายรุ่นทำให้วัดมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ 3.วัดนางตะเคียน ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม วัดนี้ว่ากันว่าเป็นที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณเป็นแห่งแรกของ จ.สมุทรสงคราม นอกจากนี้ ตามตำนานเล่าขานกันว่า พระนางสุพรรณอัปสรจอมเทวี หรือยักษ์แม่ใหญ่ จมอยู่ใต้น้ำในคลองหน้าวัดเป็นเวลานับร้อยปี และเมื่อปี 2551 ยักษ์แม่ใหญ่ ได้เข้าฝันชาวบ้านว่า ขอให้นำขึ้นมาประดิษฐานอยู่ในวัดนางตะเคียน เดิมชื่อ วัดเทพธาราม มีอายุเกิน 400 ปีแล้ว หากผู้ใดขอพรไหว้บนบานก็มักจะสมหวัง

4.วัดบางกุ้ง หรือค่ายบางกุ้ง ตั้งอยู่ใน ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จุดเด่นของวัดบางกุ้ง ที่แตกต่างจากวัดอื่นก็คือโบสถ์ปรกโพธิ์ เป็นโบสถ์มหาอุด อายุกว่า 200 ปี มีต้นไม้ใหญ่ 4 ชนิดขึ้นปกคลุมได้แก่ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร และต้นกร่าง แผ่กิ่งก้านสาขายึดฝาผนังโบสถ์ไม่ให้ทรุดตัวและยังปกคลุมโบสถ์ทั้งหลังไว้อย่างมิดชิด เรียกสิ่งมหัศจรรย์นี้ว่า โบสถ์ปรกโพธิ์ ด้านหลังเรียบ มีประตูเข้า-ออกด้านหน้า ส่วนด้านหลังที่เรียบนั้น หากจะเรียกอีกอย่างก็คือ โบสถ์มหาอุด สมัยก่อนวัดต่างๆ นิยมสร้างโบสถ์ลักษณะนี้ไว้ปลุกเสกเครื่องรางของขลังให้กับเหล่าทหารหาญและการใช้ต้นไม้ปิดบังไว้ เข้าใจว่าก็เพื่อซุกซ่อนสิ่งของมีค่าไว้ให้ปลอดภัย

และ 5.วัดอินทาราม ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนส้มโอและสวนลิ้นจี่ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จากมีท้าวเวสสุวรรณแล้ว มีหลวงพ่อโต ซำปอกง อายุ 300 ปี ในอุโบสถมหาอุดหลังเก่า ว่ากันว่าขอโชคลาภ โภคทรัพย์ การงานเจริญก้าวหน้าก็ได้ดั่งใจนึก

อย่างไรก็ตาม จ.สมุทรสงครามมีวัดถึง 115 วัด จึงยังมีวัดอีกมากที่มีของดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าจะไปสักการบูชากราบไหว้ขอพร

พาไหว้ศาลพระเสื้อเมืองเมืองคอน

ที่ จ.นครศรีธรรมราช บนนถนนราชดำเนิน ถนนสายหลักผ่าใจกลางเมือง มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ ศาลพระเสื้อเมือง ตั้งอยู่บริเวณตลาดท่าชี ถนนพระบรมธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

ศาลพระเสื้อเมือง เชื่อว่าเป็นเทวดาผู้คุ้มครองบ้านเมืองไม่ต่ำกว่า 400 ปี และมีเทวรูป เป็นเทวสตรีคู่กัน เรียกว่า พระแม่เมือง องค์พระเสื้อเมืองและพระแม่เมือง อายุไม่ต่ำกว่า 400 ปี

นอกจากจะมีพระเสื้อเมือง พระแม่เมือง แล้วยังมี ปุ่นเถ่ากง ปุ่นเถ่าม่า และตาขุนลก เป็นที่สักการบูชา อีกทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขอพร เช่น ไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ เทพโชคลาภ ไท่ส่วยเอี๊ยะ เทพคุ้มครองดวงชะตา ตั่วเหล่าเอี้ยะ (เจ้าพ่อเสือ) พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นต้น

นักท่องเที่ยวสายมูมักจะแวะเข้ามาสักการบูชา พร้อมฝากดวงชะตาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอแล้วได้ ขอแล้วสำเร็จ ขอแล้วปัง และทุกคนก็ประสบความสำเร็จตามที่ขอ โดยก่อนกลับบ้าน อย่าลืมเคาะระฆัง 100 ปีดังๆ พร้อมคำอธิษฐานจิต เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับทราบผ่านเสียงระฆัง จากนั้นหยิบผงธูปศาลพระเสื้อเมือง และถุงข้าว นำกลับไปใส่ในกระถางธูปที่บ้านตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคล

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image