‘แก้วจอมแก่น’ ฉบับภาษาฝรั่งเศส วรรณกรรมเยาวชนสุด ‘คลาสสิก’

นับตั้งแต่ปี 2521 เด็กและเยาวชนไทย รวมถึงผู้ใหญ่หลายๆ คน ได้รู้จักกับวรรณกรรมเยาวชนอย่าง “แก้วจอมแก่น- แก้วจอมซน” พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนามปากกาว่า “แว่นแก้ว” บ้างได้เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านตัวอักษร บ้างได้เรียนรู้ผ่านละครโทรทัศน์

มิเพียงแต่เด็กไทยเท่านั้น แต่แก้ว ยังได้โลดแล่นในฉบับภาษาอังกฤษ และจีน ให้เด็กๆ ชาติอื่นได้รู้จัก และล่าสุดกับฉบับ “ภาษาฝรั่งเศส” ซึ่งคณะอาจารย์ภาคภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แปลขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือขึ้น ณ ห้องแอลเอ 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

FullSizeRender (5)

ดร.สุกัญญา บำรุงสุข อดีตอาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เล่าถึงที่มาว่าแรกเริ่มนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์เรื่องแก้วจอมแก่น เพราะมีพระราชประสงค์จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากประสบการณ์ตอนทรงพระเยาว์มาเล่าสู่กันฟัง โดยทรงเขียนเรื่องส่งนิตยสารสตรีสารในขณะนั้น โดยมีพระราชดำรัสกับเหล่ากอง บก.สตรีสารว่า “เรื่องแก้วจอมแก่นนี้ เขียนตอนปริญญาโท แว่นแก้วเป็นคนฟุ้งซ่าน ชอบคิดโน่นคิดนี่ แทนที่จะคิดเฉยๆ เขียนเป็นเรื่องดีกว่า จะได้ทำอะไรที่สร้างสรรค์ได้” จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้

กระทั่งต่อมากันตนาได้กราบทูลฯ ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำไปทำละคร พระองค์จึงได้พระราชนิพนธ์แก้วจอมซนขึ้น และเมื่อได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีนนั้น พระองค์ทรงช่วยเหลือให้ผู้แปลได้เข้าใจสิ่งต่างๆ ในเรื่องด้วยพระองค์เอง


FullSizeRender (6)

ขณะที่ชมัยภร บางคมบาง นักเขียนวรรณกรรมเยาวชน ได้เล่าถึงเสน่ห์ของหนังสือชุดนี้ว่า “แก้วจอมแก่น-แก้วจอมซน” ถือได้ว่ามีเสน่ห์ในแง่ของกาลเวลา ที่แสดงผ่านบรรยากาศของเรื่องในยุคนั้น หลายอย่างคนรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักแล้ว เช่น ผีถ้วยแก้ว มะม่วงพันธุ์ต่างๆ อย่างมะม่วงฝรั่งตกตึก เป็นวรรณกรรมที่สะท้อนความเป็นไทย ทั้งยังได้ความรู้ที่หลากหลายทั้งวิทยาศาสตร์และภาษา ซึ่งมาจากความรู้ของพระองค์เองที่เป็นทรงเป็นผู้อ่านมาก รวมทั้งการเล่าเรื่องที่เป็นธรรมชาติ สอดแทรกพระอารมณ์ขันตลอดเล่ม ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงได้ง่าย

“นอกเหนือไปจากความรู้ในเล่มแล้ว บุคลิกภาพของแก้วที่ไม่เหมือนใคร ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเสน่ห์ หนังสือยังเน้นเรื่องครอบครัว อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและเพื่อน ที่สำคัญคือเรื่องของสังคมที่แก้ว เป็นตัวอย่างของผู้มีจิตสาธารณะที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการปลูกฝังผู้อ่านที่ดี”

ทำให้แม้จะผ่านไปแล้ว 30 ปี หนังสือเล่มนี้ก็ยัง “คลาสสิก”

IMG_1984

คณะผู้แปล
คณะผู้แปล
ชมัยภร
ชมัยภร
สุกัญญา
สุกัญญา
บทความก่อนหน้านี้ประวิตรขอเวลา จนท.สืบไซซะนะเอี่ยวกลุ่มก่อเหตุใต้(คลิป)
บทความถัดไป‘เอนก’ โพสต์แนะแก้ปัญหาประเทศอย่าลอกต่างชาติ