เตะฝุ่นอยู่ต้องอ่าน! เปิด 5 จังหวัดที่ขณะนี้ต้องการแรงงานสูง กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ปทุมธานี

โอกาสทองมาแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหางานทำอยู่ จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เปิดเผยข้อมูล 5 จังหวัดทั่วประเทศไทยที่มีความต้องการแรงงานสูง พร้อมชี้เทรนด์ไตรมาส 2 ของปี 2560

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ได้ทำการรวบรวมฐานข้อมูลจากองค์กรที่มาลงประกาศบนเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา เพื่อนำมาวิเคราะห์และคาดการณ์เรื่องสถานการณ์ความต้องการแรงงานไทยทั่วประเทศในไตรมาสที่ 2 ซึ่งจากการสรุปข้อมูลพบว่าจังหวัดที่มีอัตราความต้องการแรงงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร จำนวน 45,752 อัตรา คิดเป็น 52.70% จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 5,728 อัตรา งานธุรการทั่วไป 1,420 อัตรา และงานบัญชี-การเงิน 806 อัตรา

2.สมุทรปราการ 6,770 อัตรา คิดเป็น 7.80% จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 672 อัตรา งานเทคนิค 311 อัตรา และงานผลิต-โรงงาน 288 อัตรา

3.ชลบุรี 5,211 อัตรา คิดเป็น 6.05% จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานควบคุณคุณภาพ 280 อัตรา งานเทคนิค 226 อัตรา และงานวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิค/สื่อสาร 102 อัตรา

4.ปทุมธานี 3,860 อัตรา คิดเป็น 4.40% จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 262 อัตรา งานช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิค/สื่อสาร 204 อัตรา และงานซ่อมบำรุง 143 อัตรา

และ5.สมุทรสาคร 2,769 อัตรา คิดเป็น 3.10% จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 277 อัตรา งานผลิต-โรงงาน 236 อัตรา และงานระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหารด้านผลิต-ควบคุมคุณภาพ 182 อัตรา

นางสาวแสงเดือนกล่าวอีกว่า จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่างานขายยังคงเป็นอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงถึงกว่า 8,000 อัตรา เนื่องจากเป็นสายงานที่มีความสำคัญและสามารถทำรายได้ให้กับองค์กร ดังนั้นตำแหน่งงานดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงงานวิศวกรรม งานเทคนิค และงานผลิต-โรงงาน ก็ยังเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงเช่นกัน โดยมีความต้องการแรงงานจำนวนรวมกว่า 1,900 อัตรา สืบเนื่องจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานสูง อันได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ จ๊อบไทยดอทคอม ยังได้ทำการเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมด้านทักษะหรือคุณสมบัติที่จำเป็นของสายงานด้านการขาย ซึ่งเป็นสายงานที่มีความต้องการแรงงานสูงที่สุด โดยได้สรุปทักษะหรือคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญไว้ดังนี้ 1. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง 2. สามารถทำงานเป็นทีมได้ 3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4. มีบุคลิกภาพที่ดี 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office ได้ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรใช้พิจารณารับบุคลากรเข้าทำงานในสายงานดังกล่าว

 

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon