‘เครื่องโขน’ ประณีตศิลป์ชั้นสูง สู่สายตาชาวโลก ‘ลอนดอน คราฟ วีค’

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงฟื้นฟูงานประณีตศิลป์ชั้นสูงแขนงต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่แพร่หลายในระดับสากล พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับเชิญให้นำนิทรรศการเครื่องโขนและการแสดงโขนไปร่วมงาน “ลอนดอน คราฟ วีค” (London Craft Week 2017) ซึ่งริเริ่มขึ้นจากพระราชปณิธานของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้งานดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงเพื่อเชิดชูองค์ความรู้และทักษะการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์จากช่างฝีมือทั่วโลก และเพื่อส่งเสริมงานด้านช่างฝีมือซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียดสูง โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคมนี้ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความงดงามของงานประณีตศิลป์ของไทยสู่สายตาชาวโลกว่า ปีนี้นับเป็นโอกาสดีที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแสดงหัตถศิลป์ ลอนดอน คราฟ วีค จึงได้นำส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “เครื่องโขน” ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ใน พ.ศ.2559 ซึ่งเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องโขนในอดีตที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและฟื้นฟูศิลปกรรมชั้นสูงต่างๆ จนเกิดเป็นเครื่องโขนพระราชทาน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนให้ดำเนินการจัดแสดงขึ้นในปัจจุบัน ถือเป็นงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย และยังเป็นการรวบรวมงานประณีตศิลป์ไว้หลายแขนง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวบรวมผู้รู้ทำการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการจัดสร้าง “เครื่องโขน” ขึ้นใหม่ ทั้งงานทอผ้ายกทองแบบราชสำนัก งานปัก งานออกแบบและประดิษฐ์เครื่องถนิมพิมพาภรณ์และพัสตราภรณ์ เป็นต้น ซึ่งตรงกับหลักการและวัตถุประสงค์ของงาน ลอนดอน คราฟ วีค ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างคุณค่าและการตระหนักถึงความสำคัญของงานหัตถศิลป์ชั้นสูงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและพัฒนา พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กล่าวถึงรายละเอียดในงานนิทรรศการเครื่องโขนและการแสดงโขน ที่จะจัดขึ้นในงานดังกล่าวว่า งานลอนดอน คราฟ วีค จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินและช่างฝีมือทั่วโลก จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะนำศิลปะโขนและเครื่องแต่งกายไปร่วมจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะชั้นสูงของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้ ซึ่งการแสดงโขนพระราชทานนี้ได้รับการฟื้นฟูตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยในปัจจุบัน โขนพระราชทานเป็นหนึ่งในการแสดงที่ทุกคนตั้งตารอชมมากที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งกรุงลอนดอนถือเป็นศูนย์กลางของการศึกษา มีมหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มากมาย นิทรรศการนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะและงานฝีมือ จะมีการสาธิตการปักชุดตัวแสดงโขน การวาดหัวโขน และวิธีการสวมใส่เครื่องแต่งกายโขน ทั้งตัวพระ ตัวยักษ์ ตัวนาง และตัวลิง รวมถึงจัดแสดงเครื่องประดับในการแสดงโขน โดยผู้ร่วมสาธิตเป็นสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งเป็นลูกหลานชาวนา ชาวไร่ ที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนให้มีความชำนาญในด้านต่างๆ พร้อมทั้งได้จัดการแสดงโขนสั้นๆ ตอนหนุมานจับนาง ในงานเลี้ยงเปิด “งานลอนดอน คราฟ วีค” ในวันที่ 2 พฤษภาคม ที่พิพิธภัณฑ์วิคตอเรียและอัลเบิร์ต หรือวีแอนด์เอ (Victoria and Albert Museum หรือ V&A) และวันที่ 4-5 พฤษภาคม โดยจัดแสดงที่ Two Temple Place และวันที่ 6-7 พฤษภาคม ที่สถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน”

นับเป็นอีกความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีโอกาสได้เผยแพร่ความงดงามของงานประณีตศิลป์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลก สมดังพระราชปณิธาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงฟื้นฟูงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่อาจสูญหายไป จนเกิดเป็นโขนพระราชทานในปัจจุบัน


เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พ่อเมืองคอนเร่งดันพระบรมธาตุเป็นมรดกโลกภายในปี’61
บทความถัดไปเจาะลึกเรื่องผิว ‘โลกดิจิทัล’