มหัศจรรย์จากการอ่าน พลังของแม่สานพลังสมองลูก

ด้วยความตระหนักดีว่า หนังสือและการอ่าน เป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะสมองที่ส่งผลต่อชีวิต ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดกิจกรรม “พลังอ่านของแม่ สานพลังสมอง และทักษะชีวิตเพื่อลูก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “หัวใจกับใบโพธิ์ ครั้งที่ 7 : 84 พรรษา ฟ้าห่มดินทั่วถิ่นไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ดร.อรสุดา เจริญรัถ ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการถ่ายทอดนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านสู่พระราชโอรสและพระราชธิดา ว่า “ผู้ที่จะสะท้อนพระจริยวัตรด้านการอ่านของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้ดีที่สุดคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคนไทยทุกคนก็คงจะเห็นพ้องต้องกันว่า ทรงเป็นผลผลิตที่เกิดจากการหล่อหลอมของแม่ พลังของแม่ ที่นอกเหนือจากจะทรงเป็นนักอ่านด้วยพระองค์เองแล้ว ยังทรงมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชนคนไทยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและยาวนาน”

02. เสวนา พลังการอ่านฯ

06. ดร.อรสุดา เจริญรัถ มูลนิธิพระดาบส
ดร.อรสุดา เจริญรัถ มูลนิธิพระดาบส

“ดิฉันอ่านและศึกษาบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์หลายเล่ม โดยเฉพาะเรื่อง “สมเด็จแม่กับการศึกษา” ที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้อ่าน ทรงเล่าเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถว่า สมเด็จแม่จะส่งเสริมให้พระราชโอรส พระราชธิดา ได้อ่านหนังสือ ทรงเป็นแบบอย่างของนักอ่านที่อ่านหนังสือหลากหลายประเภท สมเด็จแม่เล่านิทานได้สนุกมาก และยังมีพระราชดำรัสว่า การเรียนรู้ต้องเป็นไปโดยสมดุล ในขณะที่ทรงดูแลพระราชโอรส พระราชธิดา ให้อ่านหนังสือ เรียนหนังสือ ขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพ การออกกำลังกาย และโภชนาการ ก็ต้องเป็นไปอย่างดีควบคู่กันไปด้วย” ดร.อรสุดากล่าว

ขณะที่ สุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี เล่าถึงทักษะ EF (Executive Function) ว่า การอ่าน เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยเสริมทักษะ EF ได้เป็นอย่างดี EF จะพัฒนาได้ดี จะต้องอยู่บนฐานของความรัก ความผูกพัน ซึ่งการอ่านนิทานให้ลูกฟังนั้น เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดสายใยความรักความผูกพันในครอบครัว ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะรักตนเอง รักคนอื่น ส่งผลให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

09. คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี
คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี

ด้าน สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงาน สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เผยถึงประสบการณ์การทำงานส่งเสริมการอ่านในเด็กว่า แม่หลายคนไม่รู้จักการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับช่วงวัย ทำให้การอ่านไม่ส่งผลสำเร็จ เพราะเด็กจะไม่สนใจหนังสือที่ไม่เหมาะกับวัยของเขา ”

“จากประสบการณ์ที่ลงพื้นที่ทำงานขับเคลื่อนการอ่าน พบเคสหนึ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะส่งเสริมการอ่าน คือครอบครัวที่เป็นใบ้ทั้งครอบครัว แต่ต้องชื่นชมคุณแม่ที่มีความมุ่งมั่น โดยจะอุ้มลูกไปบ้านของอาสามัครชุมชนทุกวัน ให้อาสาสมัครอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ปรากฏว่าเด็กคนนี้สามารถพูดได้ เรียนภาษามือจากพ่อแม่เพื่อสื่อสารได้ และเป็นเด็กที่เรียนดี จนเด็กกลายเป็นสมบัติที่มีค่าของชุมชน ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นความมหัศจรรย์จากการอ่าน” สุดใจกล่าวทิ้งท้าย

ด้วยสองมือแม่สร้างลูกได้

20. หนังสือส่งเสริม EF-1

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon