‘มาดามแป้ง’ รับรางวัลสตรีสากล เรียกร้องสังคมเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากขึ้น

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 จำนวน 18 สาขา รวม 40 รางวัล จาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เช่น นางทิชา ณ นคร-นายจะเด็จ เชาวน์วิไล-นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ บุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ, รศ.ทัศนา บุญทอง สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล, นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน, นางนวลพรรณ ล่ำซำ นักธุรกิจสตรีดีเด่น เป็นต้น

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น กล่าวด้วยใบหน้าปลาบปลื้มว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับรางวัล ต้องบอกว่าตนมีความผูกพันกับกระทรวง พม.มาก่อน เพราะเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ พม. รางวัลนี้จึงทรงเกียรติจากคนทำงานที่คุ้นเคย ทั้งนี้ ระยะหลังผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น อย่างในภาคธุรกิจมีผู้หญิงก้าวสู่แถวหน้าทัดเทียมกับผู้ชาย แต่ในแวดวงกีฬาตนอยากให้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงด้วย อย่างขณะนี้ที่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างนักกีฬาผู้หญิงที่จะได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่านักกีฬาชาย รวมถึงแวดวงการเมืองที่ปัจจุบันผู้หญิงยังมีสัดส่วนน้อยกว่าผู้ชายมาก ทั้งที่ผู้หญิงก็สนใจเรื่องดังกล่าว ก็อยากให้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากขึ้น เพราะผู้หญิงก็มีจุดแข็งคือ ความอ่อนโยน ความละเอียดอ่อน

ภายหลังจากรับรางวัลแล้ว พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สามีของมาดามแป้งนำช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

S__14868594

S__14868590
พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ สามี ร่วมแสดงความยินดี

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon