แตกตัวทั่วไทย ตาม “ศาสตร์พระราชา” จัดการ “ดิน-น้ำ-ป่า” ยั่งยืน

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 สำหรับโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ที่แสดงให้เห็นถึง “พลังความสามัคคี” และความตั้งใจจริงที่จะสานต่อแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” ด้านการบริหารจัดการดิน น้ำ และป่าอย่างยั่งยืน

โดยปีนี้เป็นปีสุดท้ายของระยะที่ 2 คือ การขยายผลในระดับทวีคูณ หรือ “แตกตัว” เพื่อสร้างคน สร้างครู และสร้างเครื่องมือยกระดับศูนย์เรียนรู้สู่การศึกษาตลอดชีวิต (บ้าน วัด โรงเรียน) ปัจจุบันโครงการฯ ได้ขยายผลออกไปครอบคลุม 24 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย

บจก.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จัดงานแถลงข่าวโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปีที่ 6” ขึ้น ณ ฐานธรรมธุรกิจ พระราม 9 กรุงเทพฯ

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อ.ยักษ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการฯ กล่าวว่า ตลอดการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย

Advertisement

“ผมมีความเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนอยากจะลุกขึ้นมาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ คือ ต้องไม่ใช่คนที่เก่งแต่พูด เก่งแต่เขียน แต่ต้องช่วยกันลงมือทำ โดยเฉพาะภาคประชาชนที่มีส่วนสำคัญที่สุด เพราะมีจำนวนมากที่สุด ประกอบกับ พลังความสามัคคี ที่จะช่วยให้โครงการดำเนินการต่อไปได้” อ.ยักษ์ กล่าว

ในปีนี้ โครงการจะกระจายตัวจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่ โดยนำเสนอผ่าน “คนต้นแบบ” ที่ใช้ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาจนประสบความสำเร็จ

Advertisement

ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล หัวหน้าศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ กล่าวถึงแผนการเดินทางไปเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชา เริ่มต้นที่ “ฐานธรรมธุรกิจ” พระราม 9 กรุงเทพฯ เพื่อสร้าง “ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชากลางเมืองหลวง” ถัดมาคือ “หมู่บ้านสุขสมบูรณ์” อ.หนองแซง จ.สระบุรี ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำป่าสัก อันเป็นลุ่มน้ำที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยเพราะมีความลาดชันสูงทำให้จัดการได้ยาก แห่งที่ 3 คือ “บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์” อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นพื้นที่ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง และ “พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน” อ.เวียงสา จ.น่าน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยผืนป่าลุ่มน้ำน่าน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ให้คืนสู่สมดุลโดยเร็ว

4 คนต้นแบบ

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผจก.ใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ เชฟรอนฯ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้หากพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หลายๆ คนมองว่าเป็นทางเลือกรอง เพราะไม่เชื่อว่าทำแล้วสามารถพึ่งพาตัวเองได้จริง

“แต่ในตอนนี้เรามีต้นแบบแล้ว ผมจึงอยากให้ทุกคนมองวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือกหลัก” นายอาทิตย์ทิ้งท้าย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image