‘ไฮโซลูกนัท’ นำทีม ‘เลือดใหม่การเมือง’ โชว์กึ๋นแก้ปัญหาสังคม

นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย และนางสาวพลอยนภัส โจววณิชย์ ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย และนางสาวพลอยนภัส โจววณิชย์ ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

ไฮโซลูกนัท นำทีม นักการเมืองรุ่นใหม่ เสวนา “Gender Talk นักการเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจความเสมอภาคระหว่างเพศ”

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDR) สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศ, สำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดเสวนา “Gender Talk นักการเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจความเสมอภาคระหว่างเพศ” เพื่อนำเสนอประเด็นปัญหาด้านสังคม 6 ประเด็นปัญหา อาทิ สิทธิคนพิการ ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิเด็กแรกเกิด ความรุนแรงในครอบครัว การกีดกันทางเพศในหนังสือเรียน และการคุกคามทางเพศในโรงเรียน พร้อมข้อเสนอที่อยากให้ภาคการเมืองนำไปเลือกกำหนดเป็นนโยบายของพรรค โดยมีนักการเมืองรุ่นใหม่จากทั้งพรรคเก่าและพรรคใหม่เข้าร่วมรับฟังและแสดงวิสัยทัศน์กว่า 30 คนใน 13 พรรค อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรครวมพลังประชาธิปไตย พรรคอนาคตใหม่ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคกลาง พรรคสามัญชน พรรคพลังธรรม ฯลฯ

ไฮโซลูกนัท นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย และนางสาวพลอยนภัส โจววณิชย์ ตัวแทนจาก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวร่วมกันว่า ปชป.ยินดีรับฟังความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ว่าอยากให้ผลักดันอะไร อย่างประเด็นคนพิการ ทางพรรคพร้อมสนับสนุนโอกาสให้คนพิการ ปัจจุบันก็มีการจ้างงานคนพิการทางการได้ยินเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญต่อสมาชิกพรรคทุกคน เราจึงตระหนักถึงการให้โอกาสคนพิการ เช่นเดียวกับความเท่าเทียมทางเพศ ที่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ… ในแง่การอุปถัมภ์บุตรของคู่รักเพศเดียวกัน และหากเป็นรัฐบาลก็พร้อมจะผลักดันการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี จำนวน 600 บาท แบบถ้วนหน้า

นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ และนางปาติเมาะ เปาะอิแตดาโอะ ตัวแทนจากพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)
นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ และนางปาติเมาะ เปาะอิแตดาโอะ ตัวแทนจากพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)

นักการเมืองรุ่นใหม่ จาก พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)  นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ และนางปาติเมาะ เปาะอิแตดาโอะ กล่าวร่วมกันว่า ที่ผ่านมารัฐและคนในสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจและคุณค่าต่อคนพิการเท่าที่ควร แม้จะมีกฎหมายระบุถึงสิทธิพร้อม แต่ในทางปฏิบัติยังบกพร่อง เช่นเดียวกับประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ ที่แม้มีกฎหมายความเท่าเทียม แต่คนก็ยังไม่รู้จักและปฏิบัติ จึงมีเหตุการณ์ที่นักศึกษาข้ามเพศไม่ได้ใส่ชุดครุยตามเพศที่เลือกเข้ารับปริญญาบัตร ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ฉะนั้นต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด อย่างไรก็ดี เราพร้อมต่อยอดการให้เงินเลี้ยงดูเด็กแรก ด้วยผลักดันบทบาทครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร อาทิ เพิ่มสิทธิลาคลอด สิทธิลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร เพื่อสร้างเด็กที่ดีในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า

นางสาวธารารัตน์ ปัญญา ตัวแทนจาก พรรคอนาคตใหม่
นางสาวธารารัตน์ ปัญญา ตัวแทนจาก พรรคอนาคตใหม่

นางสาวธารารัตน์ ปัญญา ตัวแทนจาก พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญต่อสิทธิสตรีมาก เราอยากสร้างเครือข่ายผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรง การช่วยเหลือทางการเงิน ทางกฎหมาย การเข้าถึงกระบวนการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข การถูกละเมิดทางเพศแล้วต้องยุติการตั้งครรภ์ เช่นเดียวกับประเด็นด้านคนพิการ และความเท่าเทียมทางเพศที่พรรคก็ให้ความสำคัญ อย่างไรก็ดี เราสนับสนุนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า เพื่อให้เด็กได้รับอย่างเท่าเทียม ตัดปัญหาการตกหล่น

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย
นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ตัวแทนจาก พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คิดว่านโยบายการเมืองควรเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว อย่างเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ไม่อยากเพียงให้เงินกับพ่อแม่แล้วจบไปแต่ควรมีการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เพื่อให้พวกเขาได้หลุดพ้นความยากจนอย่างแท้จริง รวมถึงการสนับสนุนให้เด็กยากจนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง เพื่อให้เขาได้ใช้ความรู้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัวให้หลุดพ้นความยากจนต่อไป

นางสาวเยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย และนางสาวสุพัตรวี อยู่แพทย์ หรือแม่หลวงกุ้ง ตัวแทนจากพรรคชาติพัฒนา
นางสาวเยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย และนางสาวสุพัตรวี อยู่แพทย์ หรือแม่หลวงกุ้ง ตัวแทนจากพรรคชาติพัฒนา

นางสาวเยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย และ นางสาวสุพัตรวี อยู่แพทย์ หรือแม่หลวงกุ้ง ตัวแทนจากกล่าวร่วมกันว่า พรรคพร้อมนำประเด็นด้านสังคมกลับไปหารือประกอบนโยบายพรรค โดยเฉพาะนโยบายการช่วยเหลือคนส่วนน้อยในประเทศ อาทิ คนพิการ คนยากลำบาก จากที่ผ่านมารัฐมักช่วยเหลือเฉพาะเรื่องที่มีคนจำนวนมากๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่ละพรรคได้รับฟังและแสดงวิสัยทัศน์ด้านสังคมอย่างคึกคัก แต่ละคนพร้อมนำข้อมูลที่ได้กลับไปเสนอประกอบการทำนโยบายด้านสังคมของพรรค เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งต่อไป

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon