เมื่อ ผู้บริหารหญิง ก้าวนำ ความหลากหลาย สร้างองค์กร ‘สำเร็จ’

ผู้บริหารหญิง

เมื่อ ผู้บริหารหญิง ก้าวนำ ความหลากหลาย สร้างองค์กร ‘สำเร็จ’

ผู้บริหารหญิง – ในโลกแห่งการทำงาน ที่เปิดรับไอเดียทั้งจากผู้ชาย ผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ย่อมทำให้สิ่งนั้นออกมาได้ผลดีกว่าการที่มีความคิดแค่ด้านเดียว และยิ่งหากมีผู้หญิงได้ก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆ ยิ่งจะส่งผลในแง่บวกให้องค์กรนั้นไม่น้อย

ผลการวิจัยของ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่เผยว่า การมีผู้หญิงเป็นผู้นำ จะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า ทั้งกำไรและการลงทุน และช่วยลดการตัดสินใจที่มั่นใจเกินไปของผู้ชายได้ดี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน ได้สำรวจบทบาทของผู้หญิงในวงการธุรกิจ ที่สำรวจบริษัทขนาดกลาง 5,000 แห่ง ใน 32 ประเทศทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยเองมีบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม 103 แห่ง ที่ทำให้เข้าใจถึงบทบาทผู้หญิงในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

ผู้หญิงไทยเก่ง นั่งบริหารเกินค่าเฉลี่ย

ปนิตยา จ่างจิต ผู้อำนวยการแกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจที่ทำในเดือนพฤศจิกายน 2562 เราพบว่า ไทยมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงร้อยละ 32 มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ร้อยละ 27 และประเทศตลาดสำคัญในเอเชีย หรือเอแพค อย่าง ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ที่อยู่ที่ร้อยละ 26 โดยพบว่าร้อยละ 86 ของบริษัทในไทยมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 83

โดยหากเจาะลงไปให้ลึกขึ้น ปนิตยาเผยว่า ตำแหน่งที่ผู้หญิงไทยนั่งมากที่สุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ที่ร้อยละ 43 รองลงมาคือตำแหน่งประธานกรรมการ (CEO) ที่ร้อยละ 24 ซึ่งทั่วโลกมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 20 รองลงมาคือตำแหน่ง ผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการใหญ่ปฏิบัติการ และการตลาด สำหรับคำถามที่ว่าองค์กรของคุณมีการส่งเสริม หรือริเริ่มในโครงการเรื่องความหลากหลายนั้น ในไทยมีเพียง 69% จากค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 78% อาจเป็นเพราะไทยเองได้ริเริ่มเรื่องนี้มานานแล้ว

“ปัจจัยต่างๆ ที่คนในองค์กรมองว่าเป็นการช่วยส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในองค์กร เช่น การยืดหยุ่นในการทำงาน หรือการสร้างบรรยากาศที่เอื้อในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รวมทั้งมีโอกาสที่จะทำงานอย่างเท่าเทียม กล้าที่จะพูดถึงไอเดียต่างๆ ของตน” ปนิตยาเผย

สอบตก โอกาสผู้หญิงในการเมือง

ปนิตยาเผยอีกว่า จากการสำรวจเรื่องช่องว่างระหว่างเพศของ เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม ไทยเป็นอันดับที่ 75 จาก 153 ประเทศ โดยพบว่า ด้านการศึกษาไทยมีโอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง อันดับที่ 80 ขณะที่ด้านสุขภาพ ไทยอยู่ในอันดับ 52 ทุกคนเข้าถึงการบริการได้เท่าๆ กัน เมื่อมองถึงด้านเศรษฐกิจ พบว่าไทยทำได้ดีถึงอันดับที่ 22 ส่วนในด้านการเมือง ไทยอยู่ในอันดับที่ 80 ถือว่าน้อยที่สุด

“ในแง่การเมือง ผลสำรวจได้วัดจากจำนวนผู้หญิงในรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และสัดส่วนนายกฯหญิงต่อชายในรอบ 50 ปี ซึ่งจากข้อมูลที่เราสำรวจในเดือนมกราคม 2563 ไทยมีรัฐมนตรีหญิงเพียง 3 คน มีจำนวน ส.ส.ในสภาเพียง 81 คน จาก 500 ซึ่งยังไม่นับ ส.ส.หญิงที่เพิ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองไป คิดได้ประมาณ 16.2% ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 24.9% ข้ามมาที่วุฒิสภา เรามีผู้หญิงเพียง 26 จาก 250 คน และมีผู้ว่าฯหญิงเพียงคนเดียว จาก 77 จังหวัด ที่เป็นแบบนี้เพราะพื้นที่การเมืองเป็นพื้นที่ที่ผู้ชายมีบทบาทมานาน ไม่เหมือนกับด้านธุรกิจ ทำให้ผู้หญิงเพิ่งเริ่มเข้าสู่แวดวงนี้ จึงมีตัวเลขที่ต่ำกว่าเกณฑ์” ปนิตยาเผย

สร้างพื้นที่ความหลากหลาย

เมเลีย ครูซ หุ้นส่วนของแกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย เผยว่า จากผลสำรวจที่ออกมาเห็นได้ว่าไทยกำลังก้าวไปในทิศทางที่เหมาะสม เช่นเดียวกับทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลาย ที่จะเปิดรับความคิดที่แตกต่างมากขึ้น ซึ่งนำมาสู่นโยบายต่างๆ เห็นได้จากผู้หญิงดำรงตำแหน่งซีเอฟโอจำนวนมาก จากการวิเคราะห์พบว่าผู้หญิงมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินตั้งแต่การจัดการในบ้าน อาจทำให้ได้รับความไว้วางใจในตำแหน่งนี้มาก

ด้านปนิตยาเผยว่า หลายองค์กรมีการใช้ระบบโควต้าในการให้พื้นที่กับผู้หญิงในระดับสูง ซึ่งนี่เป็นทางที่เร็วและได้ผลที่สุด ในพื้นที่ที่ผู้ชายมีบทบาทนำมานานอย่างสวีเดน และนอร์เวย์ ที่มีสถิติที่ดี ก็เพราะมีการรณรงค์เรื่องนี้มานาน ก็อาจมีคำถามว่าเป็นการกีดกันผู้ชายที่มีความสามารถหรือไม่ เรามองว่าสุดท้ายแล้ว แม้จะมีระบบโควต้า แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่ความสามารถของผู้หญิงด้วยเช่นกัน ที่ต้องมีความเป็นมืออาชีพ รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร และทำให้องค์กรมั่นใจว่าจะดูแลองค์กรได้จริง

เคล็ดลับสู่ผู้หญิงรุ่นใหม่

เพื่อจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหารได้นั้น เมเลีย ครูซ หุ้นส่วนของแกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย ให้ คำแนะนำกับผู้หญิงรุ่นใหม่ ว่า 1.เรียนรู้จากความผิดพลาด ผู้หญิงหลายคนอาจจะอยากทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์ที่สุด แต่ที่จริงแล้วเราผิดพลาดได้ และเรียนรู้จากสิ่งนั้น และต้องไม่ลังเลที่จะพูดถึงความสำเร็จของตัวเอง 2.อย่ากังวลที่จะขอคำปรึกษาจากเพศชาย หรือคนที่มีประสบการณ์ 3.มีความคิด มีไอเดีย และพร้อมทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon