คู่รัก LGBTQ ชีวิตบนขวากหนาม รอวัน “สมรสเท่าเทียม”

สมรสเท่าเทียม

คู่รัก LGBTQ ชีวิตบนขวากหนาม รอวัน “สมรสเท่าเทียม”

เฝ้ารอคอยมานานกับข้อเรียกร้อง “สมรสเท่าเทียม” ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ หรือแอลจีบีทีคิว แม้จะถูกตอบสนองผ่าน ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. … นำเสนอโดย กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) จ่อเข้าสภาผู้แทนราษฎร แต่ก็ยังไม่ถูกใจแอลจีบีทีคิวหลายคน อีกความหวังกับ “ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ มาตรา 1448” ที่ว่าด้วยการสมรส ปัจจุบันกำหนดให้เพียงชายหญิงสมรสกันได้ แก้ไขให้เป็นบุคคลต่อบุคคลสมรสกันได้ นำเสนอโดยพรรคก้าวไกล ฝ่ายค้าน แม้จ่อตามเข้าสภาฯ เหมือนกัน แต่ในทางการเมือง ความเป็นไปได้ค่อนข้างริบหรี่

จึงต้องพึ่งตัวเอง เริ่มแรกลองไปยื่นขอจดทะเบียนสมรส แบบหญิงรักหญิงกับสำนักงานเขตแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร แน่นอนถูกปฏิเสธโดยอ้าง ป.แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ต่อมาได้นำเอกสารปฏิเสธนั้นไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาระหลักคือให้วินิจฉัยว่า ป.แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ขัดกับรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 27 ที่กำหนดบุคคลย่อมเสมอกัน และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกัน หรือไม่

ศาลเยาวชนฯ รับคำร้องและส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กระทั่งถึงวันนัดผู้ร้องมาฟังคำวินิจฉัย แม้สุดท้ายศาลแถลงขอเลื่อนคดีไปนัดหน้า เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ส่งคำวินิจฉัยคดีนี้มา แต่ก็เป็นบรรยากาศแห่งความยินดี และเปี่ยมด้วยความหวัง

นัยนา สุภาพึ่ง ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ เล่าด้วยรอยยิ้มว่า นี่ถือเป็นครั้งแรกที่สถาบันตุลาการ ยืนเคียงข้างประชาชนหลากหลายทางเพศ มองว่ากฎหมายสมรสมีการเลือกปฏิบัติ และขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แม้จะยังไม่มีคำวินิจฉัยมา แต่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 ท่าน ได้รับเรื่องนี้ไปศึกษา จากที่ผ่านมาเคยยื่นคำร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินถึง 2 ครั้ง เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่คำร้องถูกตีตกตั้งแต่ขั้นต้น จากมุมมองที่ว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ และกำลังมีกฎหมายคู่ชีวิตอยู่แล้ว ทั้งที่จริงๆ เป็นกฎหมายที่ให้สิทธิคนไม่เท่ากัน

สมรสเท่าเทียม

ด้าน พวงเพชร เหงคำ และ เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ๊ง คู่รักหญิงรักหญิง ซึ่งใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่ายที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มากว่า 13 ปี แต่ขณะเดียวกันก็เผชิญความทุกข์ร่วมกันจากกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ตั้งแต่การเซ็นรับรองเพื่อเข้ารับบริการรักษาพยาบาลแทนไม่ได้ รวมถึงไม่สามารถกู้เงินร่วมกันเพื่อซื้อบ้านได้ ทำประกันชีวิต จะระบุให้คนรักเป็นผู้รับประโยชน์ ก็ไม่สามารถระบุได้ มักถูกเรียกหาทะเบียนสมรส ทั้งที่คู่รักต่างเพศแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน สามารถทำได้ทุกอย่างด้วยซ้ำ

พวงเพชรและเพิ่มทรัพย์ เล่าเปิดใจว่า เพราะชีวิตคู่ที่เข้าไม่ถึงสิทธิ ทำให้ต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย เราเพียงต้องการสมรสเท่าเทียม จึงมาร้องศาล เพื่อหวังสร้างบรรทัดฐานให้คู่รักเพศเดียวกัน สามารถมีสิทธิสมรสเท่าเทียมอย่างแท้จริง

พวงเพชร เหงคำ และ เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ๊ง คู่รักหญิงรักหญิง
นัยนา สุภาพึ่ง ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

ลุ้นฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 26 เมษายน 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon