‘เพียรสาน…งานศิลป์’ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง 

‘เพียรสาน…งานศิลป์’ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

ห้วงเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลายหน่วยงานและองค์กรต่างพร้อมใจจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หนึ่งในงานน่าสนใจคือ นิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตั้งใจจัดขึ้น ซึ่งมี มิสเตอร์ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ นักกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ชาวเยอรมนี มาบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ เปิดงานแถลงข่าว ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จฯ กับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรงทราบดีถึงทุกข์สุขของราษฎร จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมราษฎรประกอบอาชีพหัตถกรรมเสริมอาชีพเกษตรกรรม

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

หนึ่งในงานหัตถกรรมนั้นคือ เครื่องจักสานต่างๆ พระองค์ทรงเห็นว่าเครื่องจักสานเหล่านี้ เป็นงานฝีมือที่ราษฎรนำมาใช้ในครัวเรือน โดยใช้ภูมิปัญญาเดิมและทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาสร้างงาน เพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัว และยังได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น นับเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์

นิทรรศการภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์จักสาน แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 แม่ของแผ่นดิน จัดแสดงเรื่องราว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ชั้นที่ 2 แม่งาน นำเสนอจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่างๆ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ 3 แม่ลาย เปิดเผยขั้นตอนของการจักสาน และลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่างๆ โดยมีช่างฝีมือศิลปาชีพมาสาธิตงานจักสานให้ชมทุกวัน (เว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น.

ชั้นที่ 4 แม่ข่าย พารู้จักมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ

ชั้นที่ 5  แม่ศรีศิลป์ นำเสนอเรื่องแม่ สตรีผู้ให้กำเนิด “ศรี” คือ ความดีงาม เจริญรุ่งเรือง “ศิลป์” ได้แก่ ผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือ ฉะนั้นแม่ศรีศิลป์ หมายถึง พระผู้พระราชทานกำเนิดและทรงเป็นมิ่งขวัญ นำความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นมงคลด้วยงานศิลปะ ที่ควรค่าแก่ความภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

นิทรรศการเพียรสาน…งานศิลป์ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมถึง 10 ตุลาคม ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. (หยุดทุกวันพุธ) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon