CMKLสร้างเกมAI หนุนก.ล.ต. สร้างภูมิคุ้มกันนักลงทุน หยุดเสี่ยง สูญเงินจาก FAKE NEWS

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลเกิดจากความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัย คาร์เนกีเมลลอน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก ความร่วมมือนี้มุ่งหวังที่จะผลิต บุคคลคุณภาพที่สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งความสำเร็จที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมในคอร์สเรียนระยะสั้นเป็นผลงานที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความสนใจในขณะนี้ คือ การใช้เกมออนไลน์เป็นสื่อในการสร้างการเรียนรู้ ไม่ให้นักลงทุนต้องเป็นเหยื่อหรือเสี่ยงต่อข้อมูลเท็จที่เผยแพร่มากมายในตลาดหุ้น

ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล กล่าวว่า สิ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามทำคือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์ที่ต้องเผชิญจริงหลังจากที่เรียนจบไปแล้ว คอร์สเรียนที่เราเปิดสอนนี้อยู่ในการเรียนการสอนของระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและวิธีการตัดสินใจในการเลือกแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ โดยในห้องเรียนเราได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจและนำมาเสนอต่ออาจารย์ ซึ่งอาจารย์จะเป็นผู้แนะแนวว่าปัญหาที่เสนอนั้นมีความเป็นไปได้เพียงใดในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบันเข้ามาพัฒนาเพื่อแก้ไขในระยะเวลาของการเรียนคือประมาณ 2 เดือน

ทั้งนี้ สิ่งที่เราต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เข้าเรียนที่นี่คือ เรียนจบออกไปแล้วสามารถทำงานได้จริง แน่นอนว่าหลายคนเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มา อาจไม่เคยได้สัมผัสกับการแก้ปัญหาที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวเนื่อง เช่น ปัญหาที่ตั้งอยู่บนผลกระทบของผู้คนจำนวนมากทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม การสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจเหตุของ ปัญหาต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่มีเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิผล

“สำหรับตนเองนั้นกล้าพูดได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจว่า มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เกิดจากความร่วมมือของสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก การนำวิธีการเรียนการสอนมาใช้ในประเทศไทยจะช่วยพัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้นำเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาและสร้างผลประโยชน์ต่อคนจำนวนมหาศาลได้เช่นเดียวกับที่เราได้เห็นในหลายๆ แหล่งการเรียนรู้ของต่างประเทศ” รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลกล่าว

โดยในคอร์สเรียนตอนนี้มีชิ้นงานของนักศึกษาที่น่าสนใจหลายผลงาน ซึ่งกรณีที่นำมาเป็นตัวอย่างในครั้งนี้ คือ การพัฒนาออกมาในรูปแบบเกมออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI

ในการประมวลผลและวิเคราะห์ ซึ่งผู้พัฒนาได้เล็งเห็นปัญหาการหลอกลวงที่เกิดขึ้นเหมือนกันทั่วโลกในกลุ่มนักลงทุน

Mr.Prabh Simran Baweja นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล กล่าวว่า ในปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าสู่ตลาดหุ้นได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งบน

แอพพลิเคชั่นมือถือหลายคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือความรู้เรื่องการลงทุน ทำให้เกิดช่องโหว่ระหว่างความไม่รู้จริงกับการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดของมิจฉาชีพที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ และล่อลวงนักลงทุนให้เผชิญกับความเสี่ยง

เราสามารถเข้าใจขนาดของปัญหาโดยดูที่การหลอกลวงก่อนหน้านี้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าการหลอกลวง LM Investment Management (LMIM) เกี่ยวข้องกับนักลงทุน 12,000 คน โดยมีผลขาดทุนรวม 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ, การหลอกลวงของ UFUN ทำให้ชาวเอเชีย 120,000 คน สูญเสียเงินประมาณ 620 ล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการนี้ เราสำรวจการใช้องค์ประกอบ gamification

และ AI เพื่อให้นักลงทุนตระหนักถึงแนวคิดและข้อผิดพลาดทั่วไปในการลงทุน เรานำเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้เพื่อแบ่งกลุ่มนักลงทุนและมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่แต่ละบุคคลมีความเสี่ยงต่างกันตามความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นใจ และแจ้งให้นักลงทุนทราบ

โดยเกมดังกล่าวจะให้ผู้เล่นลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีของตนเอง (Account) และเกมจะมีเงินเริ่มต้น เพื่อการลงทุนให้จำนวนหนึ่ง พร้อมกับคะแนนประสบการณ์ (Experience) โดยจะมีคะแนนเริ่มต้น (Point) ให้เมื่อเข้าเล่นเกม หากมีการลงทุนและถูกหลอกสูญเสียเงินลงทุนไป นอกจากผู้เล่นจะสูญเสียเงินแล้วในเกมผู้เล่นจะต้องสูญเสียคะแนน ประสบการณ์ด้วย ซึ่งเมื่อผู้เล่นสูญเสียคะแนนประสบการณ์ไปจนหมดเกมจะแนะนำว่าสิ่งที่เกิด

ขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากอะไร โดยจะมีโรดแมปให้ดูว่าการลงทุนในแต่ละครั้ง อะไรคือช่องโหว่ แล้วทำไมจึงถูกหลอกลวง

ทั้งนี้ เนื้อหาในเกมจะมีส่วนของแชทบอท ซึ่งจะคอยป้อนข้อมูล ให้กับผู้เล่นโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงและเท็จเพื่อ ตรวจสอบดูว่าผู้เล่นหลงเชื่อหรือไม่ และแชทบอท จะสามารถเก็บข้อมูลที่ผู้เล่นถามกลับมา โดย AI จะจดจำลักษณะ วิธีการตัดสินของแต่ละนักลงทุนและวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละบุคคลออกมา ซึ่งผู้เล่นเกมจะพบกับความยาก ในการล่อลวงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้เล่นก็จะเรียนรู้โดยอัตโนมัติว่าทำอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก และต้องสังเกตอย่างไรว่าสิ่งที่เกมนำมาหลอกนั้นเป็นข้อความเท็จ และจะไม่ลงทุนในกลุ่มเสี่ยง

โดยมองว่าเกมจะเป็นสื่อหนึ่งซึ่งทำให้หลายๆ คนสามารถเข้าถึงได้ และเป็นการสอดแทรกความรู้เข้าไป ทำให้ผู้เล่นรู้สึกท้าทาย ทำให้ผู้เล่นเกมนี้เมื่อต้องไปลงทุนจริงสามารถสังเกตไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อได้ เพราะข้อมูลการหลอกลวงต่างๆ ในเกม เรานำมาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั่วโลก ซึ่งลักษณะการหลอกลวงให้นักลงทุนสนใจและหลงเชื่อมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเกมนี้ได้ถูกนำไปทดลองให้ในผู้เล่น 33 คน โดย 16 คน คือ คนที่มีประสบการณ์การลงทุน และอีก 17 คน ไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุน

ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาคือ คนที่ไม่มีประสบการณ์ ถูกหลอกได้ง่ายมากจากข้อมูลเท็จที่เราป้อนข้อมูลเข้าไป เกมนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเป็นอย่างมาก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon