ผลกระทบสำคัญของ 5G ต่อภาคธุรกิจในประเทศไทย

เรื่องราวของเทคโนโลยี 5G ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงบนโลกแห่งการสื่อสารแบบไร้สาย เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างบ่อยครั้ง ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในด้านการดาวน์โหลดข้อมูลที่รวดเร็วแล้ว เทคโนโลยี 5G ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการทำงานขององค์กรธุรกิจให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างครบวงจร อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นขององค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับ Smart Enterprise ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) บนแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค โดยแอพพลิเคชั่นนี้ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันอีกด้วย

การนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจให้สามารถยกระดับการทำงานและการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่โลกได้เผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์การระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสื่อสารในเชิงดิจิทัล ที่จะกลายเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างกันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตอันใกล้

และนี่คือ 5 ผลกระทบสำคัญจากเทคโนโลยี 5G ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจในประเทศไทย

ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งคือกุญแจสู่โอกาสทางธุรกิจ และตำแหน่งงานใหม่ๆ ในประเทศไทย

ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่นำเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้เพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เพื่อจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถกลับมาฟื้นตัวและเติบโตต่อไปได้ในยุควิถีชีวิตสมัยใหม่อีกด้วย ซึ่งจากรายงานของ Salesforce Economy ที่ร่วมมือกับ IDC ได้ระบุว่า ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งคือปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2018-2024 ธุรกิจใหม่ๆ จะสามารถทำรายได้มากกว่า 5 หมื่นล้านบาท และระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีอัตราที่เติบโตขึ้นมากกว่า 19% ซึ่งจะช่วยสร้างงานให้กับแรงงานในประเทศไทยมากกว่า 24,000 ตำแหน่ง

เทคโนโลยี 5G จะช่วยผลักดันให้นวัตกรรมเพื่อนักการตลาดไทยเกิดขึ้นจริง

ปัจจุบันเทคโนโลยี 5G ถือเป็นระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 5G จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งในแง่ของภาคการผลิต ความคล่องตัวในการทำงาน และผลกำไร รวมถึงยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนได้ตระหนักถึงศักยภาพของโลกไร้พรมแดน ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นเพื่อต่อยอดสำหรับอนาคตข้างหน้าอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นักการตลาดไทยได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจากผลสำรวจรายงานสถานะการตลาดฉบับปีที่ 6 ของ Salesforce พบว่า นักการตลาดไทยเชื่อว่าต่อจากนี้และต่อไปอีก 10 ปีข้างหน้า นวัตกรรมจะมีบทบาทสำคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดในประเทศไทย ซึ่งนวัตกรรมจะกลายเป็นทั้งเครื่องมือที่สำคัญอันดับต้นๆ และยังเป็นความท้าทายของนักการตลาดในขณะเดียวกัน ทั้งนี้ การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ยังส่งผลต่อวิธีการคิดและแนวทางการเชื่อมต่อกับลูกค้าของเหล่านักการตลาดด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากภาคธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการนำระบบดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นไปที่ช่องทางการขายออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้น

การใช้ Big Data เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานของภาคธุรกิจ

องค์กรธุรกิจมีการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ทั้งในแง่ของการวิเคราะห์เชิงวัตถุประสงค์และการใช้งาน ซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถรองรับ 5G ได้ อาทิ นวัตกรรม AI และระบบการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ จะช่วยทำให้ระบบสามารถบันทึก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งการที่เทคโนโลยี 5G สามารถรองรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ไปจนถึงขั้นตอนการประมวลผล และการนำไปใช้ประโยชน์ได้แบบเรียลไทม์ภายในเวลาไม่กี่นาที

ทั้งนี้ มุมมองของผู้บริโภคชาวไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ผู้บริโภคคาดหวังถึงการเข้าถึงข้อมูล และการให้บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสื่อสารขององค์กรที่ต้องตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว นี่จึงเป็นโอกาสดีขององค์กรธุรกิจในการใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ในอนาคต

เทคโนโลยี 5G จะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

ที่ผ่านมาการเข้าใช้งานบนหน้าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 5 วินาทีในการดาวน์โหลดข้อมูล ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสนใจของลูกค้าต่อสินค้านั้นๆ อยู่ที่เพียง 3 วินาทีแรกเท่านั้น ดังนั้น เทคโนโลยี 5G ที่มีความเร็วกว่า 4G ถึง 10 เท่า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามีความคาดหวังต่อการบริการที่เพิ่มมากขึ้น โดยพวกเขาหวังว่าจะได้รับการบริการที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วที่สุด ซึ่งสอดคล้องไปกับผลสำรวจของ Salesforce ในหัวข้อ ?State of the Connected Customer? ที่สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยพบว่ากว่า 72% ของผู้บริโภค และ 83% ของผู้ซื้อธุรกิจคาดหวังให้บริษัทต่างๆ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

ยิ่งไปกว่านั้น นักการตลาดชาวไทยที่ต้องการนำเทคโนโลยีโลกเสมือน Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) เข้ามาใช้เพื่อการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า จะต้องตื่นเต้นไปกับความสามารถของเทคโนโลยี 5G ที่สามารถมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าบนโลกแห่งธุรกิจได้ โดยเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจและการตลาดให้แก่ผู้บริหารได้อย่างดีเยี่ยม CEO และ CMO สามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกวิเคราะห์ออกมาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนทางการตลาดล่วงหน้าได้ดีกว่าที่เคย อาทิ การนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการให้บริการครั้งถัดไป ด้วยการพิจารณาจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของลูกค้ามีต่อแบรนด์ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขวิกฤตผ่านการจำลองสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น นี่จึงเป็นวิธีการที่แบรนด์ต่างๆ สามารถนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นได้

อนาคตแห่งโลกธุรกิจคือเทคโนโลยี 5G

เทคโนโลยี 5G จะเป็นอนาคตแห่งความสำเร็จของภาคธุรกิจในประเทศไทย เนื่องมาจากการที่ภาคธุรกิจเริ่มปรับตัวเข้าหาโลกแห่งวิถีชีวิตแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น มีการนำเครื่องมือการสื่อสารเชิงดิจิทัลมาใช้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไปหน้า ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ๆ ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แล้งส่อวิกฤติ น้ำโขงลดต่ำเหลือแค่ 5 เมตร เสี่ยงกระทบไหลเรือไฟ
บทความถัดไปหนุ่มกู้ภัยน้อยใจแฟน ใช้ปืนยิงตัวตายตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา งมหากว่า 4 ชั่วโมงถึงพบศพ