‘จิสด้า’ ใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ‘ขอนแก่น-พิจิตร’

‘จิสด้า’ ใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ‘ขอนแก่น-พิจิตร’

GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ติดตามพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันขอนแก่นมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วประมาณ 73,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ คลอง และลำน้ำ

ขณะที่ภาพจากดาวเทียม Pléiades (เปลยาด) ของวันที่ 2 ตุลาคม 2564 พบน้ำท่วมขังในพื้นที่ปลูกข้าว (ลูกศรสีฟ้า) บริเวณอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ ปัจจุบัน จังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่า 1 แสนไร่ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย ริมแม่น้ำสายหลักสายรอง เป็นต้น

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ “ข้อมูลจากดาวเทียม Pléiades นี้ได้รับการสนับสนุนจาก The international charter space and major disasters, UNESCAP, United Nations Satellite Centre (UNOSAT), CNES และ AIRBUS ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศกับภารกิจภัยพิบัติที่ GISTDA เข้าร่วม”

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon